Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Is een plek even groot als een plaats?

Home

Peter-Arno Coppen

© anp
taal

Een al langer bestaande taalergernis is het gebruik van het woord 'plek' waar je ook 'plaats' zou kunnen zeggen. Als iemand in een gezelschap van taalcritici uitroept 'Er is nog plek!' dan is de kans groot dat er een discussie ontstaat dat je hier beter voor 'plaats' kunt kiezen.

De taaldiscussie wordt vaak gedomineerd door het 'argument' dat je immers ook niet zegt 'in plek van' of 'een plekbewijs', maar dat is natuurlijk geen goede argumentatie. Het is een feit dat 'plek' en 'plaats' beide prima Nederlandse woorden zijn, met een grotendeels overlappende betekenis. Dat heeft tot gevolg dat je in heel veel gevallen net zo goed 'plaats' als 'plek' kunt zeggen. Dat er vaste uitdrukkingen met 'plaats' bestaan doet daar niets aan af.

Lees verder na de advertentie
Sommige mensen vinden het woord 'plek' informeler of zelfs onbeschaafder klinken

De keuze tussen de twee wordt in de meeste gevallen bepaald door gewoonte (de uitroep 'Er is nog plaats!' is inderdaad frequenter), of door een algehele voorkeur (sommige mensen vinden het woord 'plek' informeler of zelfs onbeschaafder klinken). 'Plaats' is het frequentere woord, dus bij twijfel zullen mensen dat gebruiken.

Is er dan helemaal geen betekenisverschil? Misschien een beetje: bij 'plek' denk je eerder aan iets kleiners, terwijl 'plaats' neutraal of groter is. Het grappige is dat dit verschil terug te voeren is op de herkomst: 'plaats' komt van woorden die 'vlak' en 'breed' in hun betekenis hebben, terwijl 'plek' waarschijnlijk verwant is aan 'vlek', dus eerder iets kleins. Vandaar ook dat je nog steeds spreekt over 'een plekje op de huid' en niet over 'een plaatsje'. Daarom ook zingt René Froger 'een plek onder de zon'. Dat klinkt kleiner.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Een overzicht van hun bijdragen vind u hier.

Deel dit artikel

Sommige mensen vinden het woord 'plek' informeler of zelfs onbeschaafder klinken