Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

IRT-rapport: post-Sovjet-criminelen zijn in opmars

Home

Van onze verslaggevers AMSTERDAM - “De post-Sovjet-criminelen zijn in opmars, op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De over de hele wereld geuite waarschuwingen dienen, ook in Nederland, serieus opgevat te worden. Zelfs de in het Westen gevestigde emigranten voelen zich, zo ver van het Gos, niet meer veilig.

Het opkopen van onroerend goed door Russische zakenlieden in het zuiden van Nederland verdient zeker de nodige aandacht.''

Met die conclusies sluit de afdeling advies en informatie van het Interregionaal team Noord- en Oost-Nederland, het zogenaamde fenomeenonderzoek 'Post-Sovjet-criminaliteit - Een internationale dreiging?' af, dat maart vorig jaar gereedkwam, maar tot dusver niet openbaar gemaakt is.

Hoewel slechts weinig mensen uit de voormalige Sovjet-Unie in Nederland verblijven - de meeste Russische criminelen opereren vanuit de Verenigde Staten, Duitsland, België, Cyprus en Israël - wordt de politie aldus het rapport “steeds vaker geconfronteerd met Russische criminelen als betrokkenen bij autodiefstal en vrouwenhandel”.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk bureau openbaar ministerie hebben sommige Nederlandse media inmiddels een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om het IRT-rapport, waarop Trouw al beslag wist te leggen, in de openbaarheid te krijgen. Dit rapport is vooral gebaseerd op informatie die de deze week vermoorde Rus Vadim Rozenbaoum heeft verstrekt.

De schatrijke zakenman, exporteur van levensmiddelen naar zijn geboorteland, bracht het IRT op de hoogte van de werkwijze van de Russische mafia. Volgens zijn advocaat mr. F. Tripels is juist deze kennis van de georganiseerde misdaad zijn cliënt noodlottig geworden. Hoewel hij in september 1995 aangifte van bedreiging en chantage deed, heeft hij nooit enige politiebescherming genoten. Volgens de politie was dat praktisch onhaalbaar.

Afpersing van in Nederland wonende ex-Sovjets door de Russische mafia, wordt in het rapport genoemd als een risico, maar over de omvang is, zegt het IRT, nog weinig bekend. “Op dit moment kan niet met zekerheid vastgesteld worden in hoeverre deze ontwikkeling een bedreiging vormt voor in Nederland verblijvende ex-Sovjets en Nederlandse ondernemers die actief zijn op de Gos-markt”, aldus het rapport.

Het IRT zegt dat uit informatie van het Nederlands Centrum voor handelsbevordering en een internationaal opererende beveiligingsfirma blijkt dat “vele in het Gos actieve Nederlandse bedrijven beschermingsgeld betalen aan post-Sovjet-criminelen”.

Maar volgens een onderzoek van de Nederlandse ambassade in Moskou zou slechts zes procent van de Nederlandse ondernemers deze mafiapraktijken als belemmerend ervaren.

Probleem bij afpersingspraktijken is dat de aangiftebereidheid van slachtoffers doorgaans niet bijster groot is. De angst voor represailles zit diep. Rozenbaoum trotseerde die angst en weigerde categorisch om zijn afpersers de gevraagde twee miljoen dollar te betalen.

- Meer over de zaak-Rozenbaoum en de Russische mafia staat op pagina 3

Deel dit artikel