Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek

Home

PETER DE GREEF

“Hulpeloos toekijken hoe de ziekte van Alzheimer langzaam - maar onverbiddelijk - de hersenen van iemand die u na staat verwoest. Ik hoop dat u dat nooit hoeft mee te maken. Ik hoop dat u gespaard blijft voor dat kille proces van vervreemding. Maar op dit moment ziet onze toekomst er niet rooskleurig uit.”

De mailing van de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) gaat verder: “U en ik leven langer dan de generatie van onze grootouders. Maar daarmee lopen we ook het risico dat de gouden jaren waarvan wij dromen, omslaan in een nachtmerrie van de ziekte van Alzheimer.”

“Denkt u zich eens in hoe het is om een leven lang hard te werken in de hoop om dan eindelijk eens van hobby's te gaan genieten of te reizen, om dan te merken dat de ziekte van Alzheimer u berooft van alles waar u voor gewerkt heeft en alles waar u naar verlangd heeft; uw leven verandert in een hel van dure verpleeghuizen, uitzichtloze medische behandelingen, verwarring en angst - tot u in coma geraakt en sterft.”

Het slot van de brief komt niet als een verrassing: “Tenzij we nu handelend optreden, zou de ziekte van Alzheimer, wel eens epidemische vormen kunnen gaan aannemen. Dus vraag ik u ons te helpen om het cruciale onderzoek te financieren dat nodig is om de menselijke geest tegen deze destructieve kracht te beschermen. Stuur ons vandaag nog uw bijdrage van 25 gulden, 50, 75, 100 of meer.”

Sinds vier jaar trekt de goedgeefsheid van de Nederlanders buitenlandse, voornamelijk Amerikaanse fondsenwervende instellingen naar ons land. Drie miljoen haalde ISAO, de Amerikaanse tegenhanger van de Alzheimerstichting, met deze mailing op. Fondsenwervend Nederland was geschrokken. De mailing kwam volstrekt onverwacht en overtrad alle (ongeschreven) spelregels voor het geldinzamelen in Nederland. Gevers onder druk zetten om aan geld te komen, is taboe. De suggestie wekken dat als de gever eerder geld had overgemaakt zijn man of vrouw nog zou leven, is uit den boze, zegt voorzitter K. van de Poll van de VFI, de branche-organisatie van fondsenwervende instellingen.

De fatsoenscode is voor fondsenwervers van het grootste belang om het vertrouwen van het publiek te behouden. De agressieve activiteiten van Amerikaanse fondsen schaden het opgebouwde krediet dat liefdadigheidsinstellingen bij het publiek hebben.

G. Padberg, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen bekleedt sinds twee jaar een bestuursfunctie bij ISAO. Hij zwijgt hardnekkig als hem wordt gevraagd om een reactie op de omstreden werving.

Vorig jaar verklaarde Padberg nog tegen het blad Leeftijd: “Er zit achter deze fondsenwerving een heleboel ervaring uit de VS. De ISAO praat over markten en het bewerken van een markt. Nederland vormt een buitengewoon interessante fondsenmarkt. Men gééft. Op grond daarvan verwacht ISAO dat de opbrengsten nog groter gaan worden. Er zijn projecties over twee jaar van 2,5 miljoen en meer. Dat zijn voor wetenschappelijk onderzoek gigantische bedragen. Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft voor álle medisch onderzoek in totaal maar 18 miljoen te besteden. Als de ISAO in staat zou zijn om twee miljoen voor Alzheimer onderzoek te werven dan is dat een fantastische prestatie.”

“Fondsenwervende instellingen zijn beducht voor het succes van dit soort werving. Zij zeggen dan dat deze aanpak niet strookt met de Nederlandse cultuur. Onzin. Als je de folders van de Alzheimerstichting ziet, die buurthuisachtige voorlichting, voorzichtig praten over wat de ziekte allemaal is, maar niet man en paard noemen. Amerika is meer recht voor de raap. Gewoon zeggen: je gaat eraan dood en dat is verschrikkelijk. Ik houd niet van dat achterhaalde paternalisme. Wij vinden het Nederlandse publiek volwassen genoeg om zelf te beslissen. Mensen kunnen de acceptgiro's weggooien als ze vinden dat het krankmail is.”

Deel dit artikel