Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Infanterie kan weer bajonet op het gevechtswapen zetten

Home

door George Marlet

Den Haag - De Nederlandse infanterie krijgt weer debeschikking over de bajonet. De landmacht schaft ruim 5000'multifunctionele gevechtsmessen' aan voor depantserinfanterie-bataljons.

De bajonet (lang mes dat op de punt van een geweer wordtgezet) werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgeschaftals standaarduitrusting. De politieke leiding vond het een teprimitief en bloeddorstig wapen. In vroeger tijden gebruiktensoldaten de bajonet voor het man-tegen-man-gevecht, vaak als demunitie op was.

Alleen militairen van de luchtmobiele brigade en commando'sen mariniers hebben nog een gevechtsmes (Buck knife) in hunuitrusting dat ook als bajonet kan dienen. Dit mes wordt tijdensoefeningen wel als bajonet gebruikt om de 'vijand' af teschrikken.

Het nieuwe gevechtsmes is volgens een woordvoerder van delandmacht niet primair bedoeld om op het geweer te zetten.Tijdens de missie in Irak bleek het Buck knife handig ombijvoorbeeld ramen en deuren mee te forceren. Omdat infanteristentijdens uitzendingen hetzelfde werk doen als de luchtmobielebrigade en de mariniers, is besloten hen ook van een moderngevechtsmes te voorzien.

Het mes is met één handbeweging op het Diemaco-geweer tebevestigen, maar wordt 'op de man' gedragen. De landmacht isvooralsnog niet van plan in de opleiding apart aandacht tebesteden hoe om te gaan met het gevechtsmes.

Deel dit artikel