In het zwartste scenario kan de nieuwe FNV alsnog naar het Vakbondsmuseum

home

Jetta Klijnsma (R) licht het eindrapport toe van de Kwartiersmakers over de vorming van De Nieuwe Vakbeweging. © anp

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) houdt vandaag op te bestaan. Daarmee wordt een historische punt gezet achter een lange sociaal-democratische vakbondsgeschiedenis. De FNV werd opgericht in 1976. De oudste voorloper, het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen, ontstond al ruim zeventig jaar eerder onder leiding van oervader Henri Polak. In de Nederlandse overlegeconomie is de FNV sinds jaar en dag de belangrijkste werknemersvertegenwoordiger.

Juist die overlegeconomie heeft Nederland veel welvaart gebracht. Voor de grote vraagstukken op het terrein van economische groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid hebben werkgevers, kabinet en bonden elkaar nodig. Juist daarom is het zo verontrustend dat de FNV - die vandaag een doorstart krijgt -nog een extra jaar genomen heeft om zichzelf te hernemen. Waarbij succes bepaald niet verzekerd is.

Jetta Klijnsma, die de afgelopen maanden leiding gaf aan de vernieuwingsoperatie, mag vandaag zestien van de negentien aangesloten bonden verwelkomen. Ook de grote bonden Abvakabo en Bondgenoten, die zo hard met vertrekkend voorzitter Agnes Jongerius in aanvaring kwamen over het pensioenakkoord.

Voor het moment is daarmee het gevaar van een totale versplintering afgewend, maar niet meer dan dat. Er zijn verschillende scenario's denkbaar: de FNV spat het komende jaar alsnog uiteen, of de behoudende bonden sleutelen dusdanig aan de plannen van Klijnsma dat per saldo de vernieuwing beperkt blijft tot de nieuwe naam die vandaag het licht ziet. In het laatste geval is er nog wel een grote FNV, die echter in wezen nauwelijks afwijkt van de vakbeweging die zichzelf in december in Dalfsen failliet verklaarde.

De FNV nam in Dalfsen het kloeke besluit om zichzelf op te heffen en daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Dat was de logische uitkomst van een slepend proces: de FNV werd verscheurd door onderlinge conflicten tussen de zeer verschillende aangesloten bonden, groot en klein, behoudend en vernieuwingsgezind. Jetta Klijnsma maakt met haar voordracht van Ton Heerts als nieuwe voorzitter nog eenmaal duidelijk dat de FNV nu echt moet kiezen voor modernisering van de vakbeweging. Een afscheidspresentje met een zeker explosiegevaar: vernieuwer Heerts mag het gaan opnemen tegen de behoudzuchtigen waarmee hij binnen de FNV eerder in aanvaring kwam. Als Heerts erin slaagt de geest van Dalfsen weer terug te brengen in alle geledingen van de FNV, dan zou dat werkelijk een ongekende prestatie zijn.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie