Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ik hoorde God in mijn hart zeggen: ?Stop met insuline?

Home

Koert van der Velde

Zonder religieuze beleving geen religie – misschien is ze wel de kern ervan. Toch lees je er maar weinig over. In deze rubriek beantwoorden mensen vragen over wat ze op religieus gebied hebben beleefd. Vandaag: Mahendra Kashiva.

Wat hebt u meegemaakt?

„Tot mijn zeventiende was ik praktiserend hindoe. In ons dorp woonde een zendelinge die me uitnodigde voor thee en cake. Ik was gek op cake, en ging elke dag naar haar toe. Na drie maanden heb ik me laten dopen. Daarop verstootte mijn familie me. Mijn grootvader, die inspecteur van politie was, zei dat hij me ging vermoorden. Ik vertrok naar Delhi, sliep op een bank in een park tegenover een vijfsterrenhotel. Op een dag ben ik daar naar binnen gelopen en heb om werk gevraagd. Ik werd bordenwasser. Een hotelgast vertelde me over Nederland, een land waar allemaal christenen woonden. Ik ben gaan sparen en kwam in 1958 op Schiphol aan. Ik werd fabrieksarbeider, maar het lukte me een beurs te krijgen voor een studie tot vliegtuigingenieur in de VS. Tot mijn pensioen heb ik verder bij Fokker gewerkt.

In 1987 kreeg ik diabetes. Mijn leven stond in het teken van deze ongeneeslijke ziekte. Insuline spuiten, hartproblemen en hoge bloeddruk. Ik kende geen gemoedsrust meer.

Om te genezen ben ik Jesaja 53 vers 1-5 gaan lezen, met ’zijn striemen brachten ons genezing’. Iedere dag heb ik urenlang op mijn knieën gelegen, woord voor woord deze tekst biddend en afsluitend met: ’Vader God, dit is wat U belooft. Dit is wat ik in mijn leven wil meemaken.’”

Gebeurde er iets?

„Mijn geloof in de mogelijkheid van genezing nam er door toe. Iemand wees me op de gezalfde prediker T.B. Joshua in Nigeria. De duivel heeft er alles aan gedaan me van hem weg te houden – zo bleef het adres van de trouwe dienstknechten van de ’stichting Bevrijding in Jezus’ naam’, die me erheen konden brengen, lange tijd zoek. Toch heeft God me eind vorig jaar naar Nigeria geleid. Daar stond ik dan tegenover Gods gezalfde profeet Joshua. Hij legde zijn hand op mijn hoofd en sprak een gebed uit. Tegelijkertijd voelde ik een stroomschok van honderdduizend volt door mijn lijf trekken.”

Hoe vast was uw geloof dat u toen genezen was?

„Twijfel erover kan van de duivel zijn en verhinderen dat je geneest. Maar ik heb een wetenschappelijke geest en zweer bij het experiment. Zo heb ik een experiment gedaan met het urenlang uitspreken van de naam Jezus Christus. Na een tijd ga je zijn liefde als een warme deken om je heen voelen. Probeer het maar, heus het werkt.

Toen ik bij terugkomst God in mijn hart hoorde zeggen ’Stop met insuline’, nam ik bij wijze van experiment tot tweemaal toe toch een dosis. Even later zakte ik midden op straat in elkaar. Passanten gaven me een suikerklontje, en het ging weer beter. De insuline maakte me nu kennelijk ziek. Ik ben naar de huisarts en de specialist geweest. Die konden geen suikerziekte meer vaststellen. Jezus is de ware geneesheer-directeur. Halleluja!”

Houdt Jezus alleen van christenen en gaan dus hindoes naar de hel?

„Het hindoeïsme is totaal niet waar. Het is een verkeerde religie. Er is maar één weg, en dat is Jezus.

Of hindoes naar de hel gaan, durf ik niet te zeggen. Ik las wel eens een boek van iemand die niet geloofde en een bijna-doodervaring had. Hij werd opgewacht door de duivel. Die nam hem mee naar een donkere plek waar vuur brandde. De duivel sloeg hem herhaaldelijk. De man herinnerde zich een gebed. Terwijl hij Jezus aanriep, kwam er een licht uit de verte steeds dichterbij. Het was Jezus. Die nam hem mee en wekte hem weer tot leven.”

Waarom wilde God u pas genezen na voorspraak van een man die aan de andere kant van de wereld woont?

„Ik ben eerst bij de christelijke genezer Jan Zijlstra in Leiderdorp geweest. Maar daar genas ik niet. Om van een ernstige ziekte te kunnen genezen, moet je naar iemand gaan die als gezalfde van de Heer heel bijzondere gaven gekregen heeft. Dat het zo werkt, heb ik proefondervindelijk ondervonden. Waarom het zo werkt weet ik niet. Dat moet je maar aan God vragen.”

Deel dit artikel