Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Iets meer verdieping gevraagd

Home

A.C. Hofland

Bij 'verdieping in een krant die meer wil geven dan alleen het 'nieuws van de dag', denk ik onder meer aan de overzichten van filosofen en theologen van de twintigste eeuw. Teleurgesteld was ik dan ook na het lezen van de bespreking door de voormalige hoofdredacteur J. Greven van het boek van Frans Breukelman: Bijbelse Theologie IV/2.

Vergeleken met de artikelen over bijvoorbeeld Miskotte en Van Ruler (overigens door anderen geschreven) valt het verschil onmiddellijk op. Daar in kort bestek een trefzekere typering van het eigene van genoemde theologen. In dit artikel weet de lezer voor en na evenveel, beter: even weinig van Breukelman.

Het gaat slechts om mensen, die hem regelmatig hoorden en wat geëxalteerd reageerden en zo op aanhangers van een 'goeroe' gingen lijken. Greven voegt eraan toe, dat hij (als tijdgenoot/theoloog van de beschreven enthousiastelingen) zelf niet bij een lezing van Breukelman geweest was.

Zelf heb ik jarenlang een maandelijkse cursus van Breukelman in Rotterdam gevolgd. De beschreven reactie herken ik niet, van mezelf noch van medecursisten: theologen van vooral gereformeerde, maar ook van hervormde huize. Positief was, dat mijn lezen van de bijbeltekst en de methode van bijbeluitleg beslissend werd beïnvloed. Van dat laatste, wat in een bespreking toch zeker thuis hoort, vond ik geen spoor, positief noch negatief (wat kan en mag in een recensie). En geen letter over de betekenis of het disputabele van Breukelman, of over zijn plaats in de ontwikkeling van de exegese.

Een lezer zou toch moeten weten dat deze man, geïnspireerd door Barth, Miskotte en niet te vergeten de joodse bijbelgeleerde Martin Buber, veel studeerde en schreef, maar door zijn kritische instelling - ook op eigen werk - maar niet tot publicatie kwam. Leerlingen (onder wie de Amsterdamse hoogleraren Deurloo, Zuurmond en Bakker) publiceerden zijn vele uitgetikte vellen.

Voor 'IV/2' verschenen onder meer omvangrijke studies over Genesis en Mattheüs. Het besproken deel is een verzameling opstellen en lezingen die meer over exegese gaan dan exegese zijn. Greven noemt slechts het opstel over de Duitse theoloog Bultmann en citeert nog iets uit een artikel over Miskotte.

Hoewel ik me een leerling van Breukelman noem, zie ik in hem geen goeroe. Ik probeer zijn methode toe te passen op de teksten voor de preek. En ervaar dat de Bijbel zo veel meer voor mij opengaat. Een boek als dit zou ikzelf dan ook ter lezing aanbevelen. Jammer dat Breukelman in deze bespreking niet beter uit de verf komt. Ook al zou men zijn visie op de Schift niet onderschrijven. Omdat ik die wel onderschrijf durf ik de stelling aan, dat zijn werk verder zal doorwerken dan veel theologische lectuur die nu als bestseller wordt verkocht en aanbevolen.

Als voorbeelden van Breukelmans uitlegmethode noem ik het werk van Naastepad en van ds. Nico ter Linden, die hun dankbaarheid voor wat ze van Breukelman leerden niet onder stoelen of banken staken, terwijl deze beiden dit op hun eigen originele wijze hebben verwerkt. Vandaar mijn reactie op een recensie in de Verdieping, die helaas niet zo diep ging als men zou mogen verwachten.

Deel dit artikel