Hulp voor gemeenten met etnische registratie

home

ANP

©Thinkstock

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat gemeenten helpen die worstelen met de regels om inwoners naar etnische herkomst te registreren. Dat is en blijft verboden, maar er zijn uitzonderingen mogelijk.

De huidige wet biedt daarvoor al genoeg ruimte en hoeft dus niet te worden veranderd, vindt het kabinet.
De ministerraad stemde vrijdag in met een brief hierover van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid).

Ze gaan daarin in op de (on-)mogelijkheden voor registratie van persoonsgegevens en op de bescherming van de privacy. Daarover blijkt bij gemeenten veel onduidelijkheid te bestaan. Ze zien de privacy vaak als obstakel voor de uitvoering van beleid of het meten van de effecten ervan.
Soms willen gemeenten mensen naar afkomst registreren, omdat ze specifiek beleid voor hen in petto hebben.

De afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld om de Roma in Ede en Enschede. Ede had een registratie voor intern gebruik en Enschede was ermee bezig. Ze zijn daar inmiddels mee gestopt. Het kabinet stelt de gang van zaken in Ede te betreuren.

De registratie van de gegevens was in strijd met de regels en de betrokken partijen hadden moeten zoeken naar andere middelen om de Romajongeren te bereiken.
In 2009 gaf het Rijk in totaal 600.000 euro aan elf gemeenten die hiermee het schoolverzuim onder Romakinderen konden aanpakken.

Later dit jaar moeten de gemeenten de resultaten terugkoppelen, maar dat is mogelijk zonder etnische registratie, schrijven de bewindspersonen. Zo kan de leerplichtambtenaar een schatting geven van het aantal Romakinderen.
Verder wijzen ze erop dat persoonsgegevens wel kunnen worden verwerkt als ze bijvoorbeeld geanonimiseerd zijn. Ook zijn er uitzonderingen op het verbod als ze worden gebruikt voor onderzoek of statistieken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie