Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Huldebieten (slot)

Home

Jaap de Berg

In de stukjes over huldebieten is, anders dan een lezeres schreef, niet de draak gestoken met 'Gods heilig Woord'.

Wat menige inzender en ik wel op de hak hebben genomen, is de (vroegere?) misvatting dat sterk verouderde of anderszins onbegrijpelijke taal zou bijdragen tot kinderlijke vroomheid. Geen wonder dan dat kinderen de psalmregel Hij schenkt uit goedheid zonder peil reproduceerden als Hij schiet uit goedheid zonder pijl. Dat op Voorne de lofzang niet uit Sions zalen klonk, maar uit Simonshaven, bij Spijkenisse. Dat Abraham uit Keulen gereden kwam, in plaats van uit Ur der Chaldeeën, en dat deze aartsvader niet duizend mijlen, maar duizend meiden voort trok.. Dat in een kindergebed brood der smarte werd vervangen door brood met Smarties. Dat Gij zaagt vanuit Uw hemel neer bij een inzender ooit het beeld opriep van 'een verwoed klussend Opperwezen'. Dat, zoals een oud-onderwijzeres berichtte, het ene kind Vrees ik niet voor meiden (in plaats van lijden) zong en het andere thuis graag rijst met vreugd zag opgediend, nadat op school 'Rijst met vreugd omhoog!' was aangeheven. En dat in een meisjespensionaat Beidt, engelen, beidt -wij offeren u onze beên gedecodeerd werd als Bijt, engelen, bijt - wij offeren u ons been.

Het is maar een greep uit de vele inzendingen die niet eerder aan bod zijn geweest.

Soms was het niet zozeer de taal als wel een toevallige omstandigheid waaraan een huldebiet ontsproot. Zo baarde een lezer als vijfjarig jongetje opzien, toen hij anno 1943 in het ziekenhuis waar zijn moeder lag, de zaal vergastte op het zondagsschoollied Engelsen door het luchtruim zwevend. En in meer dan één lagereschoolklas moet een leerling genaamd Jakob Schot zijn toegezongen, wanneer uit de oude berijming Psalm 81 (... worde Jakobs God met gejuich geprezen) of Psalm 146 (Zalig hij die in dit leven /Jakobs God ter hulpe heeft) op het rooster stond.

Dank aan alle lezers die in de voorbije weken huldebieten, malapropismen, parodieën en andere verhaspelingen hebben ingezonden. Het zijn er meer dan in deze rubriek verwerkt konden worden.

Omdat onder het tikken van deze slotalinea Windows kuren vertoonde, kan ik niet beter besluiten dan met het troostwoord voor computergebruikers, door twee inzenders aangereikt: Als g' in nood gezeten /geen uitkomst ziet, /wil dan nooit vergeten: control - alt - delete.

Deel dit artikel