Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hoogervorst in lastig parket

Home

Meindert van der Kaaij

Noch de eigen bijdrage, noch de no claim zal volgens de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg het doktersbezoek terugdringen. Logisch, mensen hebben nu eenmaal niet de kennis om nodige en onnodige behandelingen van elkaar te onderscheiden.

DEN HAAG - Minister Hoogervorst (volksgezondheid) heeft zich deze kabinetsperiode de nobele taak gesteld om de gezondheidszorg efficiënter te maken. Daar lijkt alle aanleiding toe. Niet zo heel lang geleden beweerde directeur Peter Bakker van TPG -die op uitnodiging van Hoogervorst de zorgsector doorlichtte- dat hier 25 procent efficiencywinst geboekt kan worden.

Behalve door de invoering van marktwerking wil Hoogervorst de zorg efficiënter maken door het zogeheten onnodige doktersbezoek terug te dringen. Mensen moeten niet voor elke snottebel naar de huisarts. Dat wilde hij aanvankelijk bereiken door de invoering van een eigen bijdrage. Later ruilde hij dat in voor een no-claimregeling, waarbij mensen die minder dan 250 euro aan zorg gebruiken, na afloop van het jaar het overgebleven deel terugkrijgen.

De reden voor de overstap naar de no-claimregeling was de berg kritiek die Hoogervorst kreeg -uit de sector en uit de Tweede Kamer- dat hij met een eigen bijdrage een financiële drempel opwierp voor mensen die medische hulp nodig hebben. Zieken zouden dan onterecht afzien van hulp waardoor de uiteindelijke schade groter zou zijn.

Een no-claimregeling heeft dat bezwaar volgens Hoogervorst niet. Ziekenfondsverzekerden zien pas aan het eind van het jaar wat ze hebben verbruikt en laten zich dus niet snel weerhouden om naar de huisarts te gaan. Het is volgens hem een beloning om zuinig met zorg om te gaan.

Maar volgens Pieter Vos, secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, gaat die vlieger niet op. De kern is volgens hem dat patiënten niet goed kunnen beoordelen of hun zorgvraag terecht is of niet. Daarvoor hebben zij te weinig kennis of ervaring. Elke financiële prikkel, of dat een eigen bijdrage is die je meteen betaalt of een no-claimbonus die je achteraf terugkrijgt, blijkt aan de ene kant maar heel licht het doktersbezoek terug te dringen en aan de andere kant het gevaar te vergroten dat zieken te laat naar hun arts gaan.

Dat de no-claimregeling niet effectief is blijkt niet alleen uit studies naar landen waar al jaren vormen van eigen bijdragen bestaan, maar is volgens de Raad ook logisch. Mensen zijn door gebrek aan medische kennis onzeker en angstig. Koorts kan bij een kind onschuldig zijn, maar het kan gecombineerd met andere symptomen een signaal zijn voor hersenvliesontsteking. Welke ouder wil daarmee risico lopen?

Het negatieve advies van de Raad werpt de vraag op of de minister zijn voornemen om de no-claimmaatregel per 1 januari in te voeren, wel moet doorzetten. De Tweede Kamer wil nu dat Hoogervorst zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór prinsjesdag, een standpunt inneemt over het advies van de Raad.

Nu zit Hoogervorst al in een lastig parket. Enige maanden geleden bleek dat een forse meerderheid in de Kamer tegen het betrekken van de huisarts bij de no-claimregeling is. Het wrange voor Hoogervorst is dat volgens de Raad een no-claimregeling, als het al werkt, juist alleen effectief is bij de keuze voor een bezoek aan de huisarts. ,,Zodra mensen eenmaal in het medisch systeem komen, is er geen weg meer terug'', zegt Vos van de Raad. Als een huisarts een knobbeltje niet vertrouwt en iemand doorverwijst naar de specialist, dan is er geen sprake meer van keuze.

De kamerfracties zijn ook bezorgd over de gevolgen voor de inkomens van met name chronisch zieken. Om 'zuinige' verzekerden te kunnen belonen moet natuurlijk wel aan het begin van het jaar de premie worden verhoogd, anders komt de minister geld te kort. En wie zeker niet van de no claim kunnen profiteren zijn chronisch zieken. Voor de SP-fractie is de situatie heel eenvoudig: gezonde mensen krijgen premie terug die is opgebracht door chronisch zieken.

Deel dit artikel