Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Homeopathie serieus genoeg voor fel debat

Home

Huib van den Doel oud-directeur Nationale ZiekenhuisRaad

Niet voor elke kwaal bestaat een middeltje. © anp
Opinie

Waarom zijn gevestigde medici zo gebeten op homeopathie als het toch niet werkt? Onderzoeken bewijzen het tegendeel.

Ik ben Asha ten Broeke erkentelijk voor haar column (Podium, 9 juli) waarin ze helder op een rijtje zet waarom de homeopathie niet deugt. Dat is intelligent. Alleen begaat ze de domheid door het met de tegenargumenten eens te zijn.

Er heerst al eeuwen een competentiestrijd tussen universitaire en uitvoerende geneeskunde. In onze tijd spitst zich dat toe op de verhouding tussen reguliere zorg van de gevestigde medici, en de artsen die zich bezighouden met het complementaire circuit. Let wel: complementair, aanvullend, want nooit zal een zogenoemde CAM-arts (Complementary Alternative Medicine) de reguliere zorg verwerpen.

Luis in de pels
Omgekeerd gebeurt dat wel en met zo'n heftigheid dat je je moet afvragen waarom men daarop zo gebeten is. Als homeopathie en aanverwante zaken zo onschuldig, nietszeggend en niet-werkend waren, zou men er niet zo'n strijd tegen voeren en dit verschijnsel afdoen als een luis in de pels.

Iedere wetenschapper weet ook wat hij níet weet: namelijk dat er in het heelal nog maar voor een paar procent is ontdekt, en dat men zelfs de structuur van de materie amper kent; de eerste resultaten van onderzoek druppelen binnen. Dezelfde bestrijders van homeopathie vallen van hun stoel bij tal van ontdekkingen in onze eigen tijd op het gebied van de werking van heel kleine deeltjes.

Als men in de bereiding van homeopathische geneesmiddelen bepaalde kleine hoeveelheden 'potentieert', dat wil zeggen ritmisch in verband brengt met de omgeving (een suiker, alcohol of water), dan neemt die omgeving de eigenschappen van de gepotentieerde stof over, zoals een negatief-afdruk. Daarbij blijven sommige eigenschappen gelijk en andere gaan het tegenbeeld vertonen. Het is nog maar een kleine weg te gaan, te bewijzen hoe dat allemaal kan.

Dat homeopathie werkt, is uit tal van internationale onderzoekingen gebleken. Geneeskunde is geen autotechniek, waarbij je het defect opspoort en technisch verhelpt. De mens is een zeer flexibel wezen, die in de eerste plaats reageert op de relatie met de arts. Daarbij gaat het niet alleen om het vertrouwen dat de patiënt in de arts stelt, maar vooral om de manier waarop de arts de kwaal duidt in het kader van het gehele leven van de patiënt. Een ziekte heeft altijd tenminste drie oorzaken, waarvan er hoogstens één technologisch bepaald is. Er bestaat dus geen middeltje tegen kwaal A of kwaal B; het gaat erom dat de mens, ziek of gezond, versterkt wordt in zijn zelfherstellend vermogen en daartoe kunnen middelen ondersteunend zijn.

Oplichting
De columniste verdenkt de CAM-artsen van oplichting. Ik denk dat de wijze waarop miljarden in de zorg worden gepompt door de farmaceutische industrie en de producenten van nieuwe technologieën, dichter bij het etiket 'oplichting' zit. Het is jammer dat met dit soort termen gesmeten wordt.

Ik ben in mijn rijke ervaring met medici nooit twee artsen tegengekomen die het helemaal met elkaar eens waren. Wel is het zo dat zij in sommige gevallen elkaar de hand boven het hoofd houden. Vandaar dat er ineens collectieve saamhorigheid ontstaat tegen de gemeenschappelijke vijand: de homeopathie. Het inzicht vanuit de patiënt wordt daardoor versluierd.

In de zeer nabije toekomst zullen de voortgezette natuurkundige onderzoeken de fijnstoffelijke geneesmiddelen de verdiende eer geven. Alle veranderingen in denken en doen wijzen daarop. Wie de tekenen des tijds niet wil verstaan, leeft nog in de modellen van eeuwen her, de tijd van het positivisme. De stakkerds: voor mij zijn het luizen in míjn pels.

Lees verder na de advertentie

 
Geneeskunde is geen autotechniek die defect opspoortHet e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie