Hogere straffen allochtonen door adviezen aan rechters

home

Van onze verslaggever

Jonge allochtone verdachten zitten gemiddeld 53 dagen langer dan autochtone jongeren die zijn vervolgd voor hetzelfde delict.

Dit blijkt uit onderzoek van de criminologe Mieke Komen, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij presenteerde haar onderzoek gisteren op een congres van de Haagse Hogeschool. Ze baseert haar bevindingen op een analyse van 241 strafdossiers die zij onderzocht.

De oorzaak van het langdurigere straffen ligt volgens haar niet in vooringenomenheid van rechters. Doorslaggevend zijn verkeerde interpretaties van autochtone gedragsdeskundigen die allochtone jongeren aan een persoonlijkheidsonderzoek onderwerpen. Forensisch psychologen, psychiaters en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming staan niet of onvoldoende stil bij de verscheidenheid van culturen. Zo uiten jonge allochtonen zich ook in taal vaak anders dan autochtonen, als het gaat om begrippen als spijt of pijn. Hierdoor verlopen gesprekken moeizaam en wordt allochtone verdachten in rapporten een gebrek aan échte spijt verweten of een gebrekkig geweten.

Kinderrechters laten bij hun oordeel het advies van de gedragsdeskundigen zwaar wegen. In 95 procent van alle zaken wordt dat overgenomen. Komen pleit voor bijscholing van de deskundigen, zodat zij leren de verdachten beter te begrijpen. Van het bewust achterstellen van de allochtonen of discriminatie door de gedragsexperts, is volgens haar overigens geen sprake. “Ze werken naar eer en geweten. Ik ben niet tegengekomen dat zij racisten zijn en allochtone jongeren op kosten van de staat een extra douw geven.“

Voor haar onderzoek woonde Komen overigens een aantal ontmoetingen bij tussen gedragsdeskundigen en verdachten.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie