Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hoe zat het ook alweer met die bezittelijke voornaamwoorden?

Home

Peter-Arno Coppen

© ANP
Taal

De eenvoudigste voornaamwoorden zijn de persoonlijke voornaamwoorden. Je hebt voor ieder getal (enkelvoud en meervoud) en voor iedere persoon (eerste, tweede, derde) wel een voornaamwoord en soms zelfs meerdere, zoals hij, zij, en het voor derde persoon enkelvoud. 

Vaak komen die ook in verschillende naamvallen voor ('hij' tegenover 'hem', 'wij' tegenover 'ons', of 'zij' tegenover 'hen' of 'hun'). En dan hebben die soms ook nog een zogeheten volle vorm (zoals wij) en een gereduceerde vorm (zoals we).

Lees verder na de advertentie

Het geheel is een rommelige verzameling, die bestaat uit relicten uit het verleden die zich gehandhaafd hebben omdat ze zo verschrikkelijk vaak voorkomen. De voornaamwoorden staan allemaal in de tophonderd van meest voorkomende woorden in het Nederlands.

'Me moeder' en 'ze vader' zijn niets meer of minder dan eeuwenoude uit­spraak­vor­men die in de spelling doordringen

Van die persoonlijke voornaamwoorden zijn de bezittelijke voornaamwoorden afgeleid. Soms komen die overeen met de voorwerpsvormen (haar, ons, jullie, en ook jouw, dat op het gehoor nauwelijks van 'jou' te onderscheiden is). En soms zijn het oude naamvallen (genitieven, zoals mijn en zijn).

Bezittelijke voornaamwoorden hebben ook gereduceerde vormen. Bij 'jouw' hoort 'je', bij 'haar' 'd'r', bij 'zijn' 'z'n' en bij 'mijn' 'm'n'. Zelfs in een gewone, redelijk verzorgde uitspraak zijn die laatste twee vormen nauwelijks te onderscheiden van 'ze' en 'me'. De recente opkomst in de spelling van vormen als 'me moeder' en 'ze vader' zijn dus niets meer of minder dan al eeuwenoude uitspraakvormen die in de spelling doordringen. Maar veranderingen in het stelsel van voornaamwoorden leiden altijd tot commotie.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon.

Ook een taaltip? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

Deel dit artikel

'Me moeder' en 'ze vader' zijn niets meer of minder dan eeuwenoude uit­spraak­vor­men die in de spelling doordringen