Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hoe de klimaatnorm toch kan worden gehaald

Home

Joop Bouma en Bart Zuidervaart

In een e-mail aan verontruste PvdA-stemmers schrijft partijleider Diederik Samsom (foto) dat de uitspraak van de Haagse rechtbank lang niet ver genoeg gaat om de klimaatcrisis te bezweren. © anp

Per brief vraagt een groep wetenschappers premier Rutte af te zien van beroep tegen het klimaatvonnis van de Haagse rechter. Volgens de 29 klimaat- en energie-experts, onder wie zeventien hoogleraren, is de beslissing van de rechtbank uitvoerbaar.

In juni bepaalde de Haagse rechtbank, na een klacht van duurzaamheidsorganisatie Urgenda, dat de Nederlandse staat zich moet houden aan internationale afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen als CO2 met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Maar Nederland dreigt te blijven hangen bij 17 procent.

De rechter stelt dat de staat een zorgplicht heeft jegens de burger en dus gebonden is aan de afspraak. Het kabinet moet voor 24 september beslissen of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis. Voorafgaand aan dat besluit debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.

Meer nodig
De kans op hoger beroep lijkt groot. Volgens politici en juristen heeft de Haagse rechtbank zich met het vonnis in het politieke domein begeven. De uitspraak zou alleen al om die reden door hogere rechters moeten worden getoetst. Ook binnen regeringspartij PvdA is begrip voor een eventueel hoger beroep. Het Haagse vonnis is vooralsnog echter onverkort van kracht, ongeacht het kabinetsbesluit. Een beslissing tot in laatste instantie, de Hoge Raad, kan nog jaren duren.

In een e-mail aan verontruste PvdA-stemmers schrijft partijleider Diederik Samsom dat de uitspraak van de Haagse rechtbank lang niet ver genoeg gaat om de klimaatcrisis te bezweren. Als het vonnis wordt opgevolgd, zou volgens hem de totale Nederlandse klimaatinspanning nog maar met één procent worden vergroot. "Dat is natuurlijk lang niet voldoende. We zullen veel meer moeten doen."

Denkbaar is dat wanneer het kabinet in beroep gaat, er op aandringen van de PvdA toch tussentijdse maatregelen komen om het klimaatbeleid aan te scherpen.

Lees verder na de advertentie
De kans op hoger beroep lijkt groot. Volgens politici en juristen heeft de Haagse rechtbank zich met het vonnis in het politieke domein begeve

Hobbels
De 29 wetenschappers stellen in hun brief dat de 25 procent die de rechtbank oplegt 'een inspanning vergt, maar zeker haalbaar is'. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat samen met Energieonderzoek Centrum Nederland het kabinet moet adviseren over de haalbaarheid van het Haagse vonnis, concludeert dat 25 procent reductie technisch haalbaar is.

Maar er zijn wel wat hobbels te nemen, zegt Pieter Boot, sectorhoofd klimaat bij het PBL. Hij wil daarop niet vooruitlopen. Zijn advies wordt rond 1 september openbaar, samen met het kabinetsbesluit.

De wetenschappers verwijzen in hun brief naar het Energieakkoord uit 2013, waarin al veel maatregelen zijn opgenomen. Maar: "Duidelijk is dat een slimme combinatie van aanvullende maatschappelijke en technische maatregelen nodig is om het huidige beleid te versterken."

Duidelijk is dat een slimme combinatie van aanvullende maat­schap­pe­lij­ke en technische maatregelen nodig is om het huidige beleid te versterken

Deel dit artikel

De kans op hoger beroep lijkt groot. Volgens politici en juristen heeft de Haagse rechtbank zich met het vonnis in het politieke domein begeve

Duidelijk is dat een slimme combinatie van aanvullende maat­schap­pe­lij­ke en technische maatregelen nodig is om het huidige beleid te versterken