Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hirsi Ali / Ook Kamer vindt dat er lang genoeg is betaald

Home

Van onze redactie politiek

Minister Hirsch Ballin vindt dat Hirsi Ali tijd genoeg heeft gehad. Een deel van de Kamer wil haar nog wat respijt geven. Maar die wens lijkt geen meerderheid te krijgen.

De Tweede Kamer steunt het kabinet in de opvatting dat de Nederlandse regering in principe lang genoeg heeft gezorgd voor de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali in de Verenigde Staten.

Vorige week maandag, 1 oktober, keerde de bedreigde ex-politica terug naar Nederland, omdat het kabinet had besloten alleen nog bij een verblijf hier te lande voor haar beveiliging te zorgen.

Volgens minister Hirsch Ballin wist Hirsi Ali al lang dat de beveiliging vanuit Nederland een overgangsregeling betrof. Tot twee keer toe was die verlengd. Hirsch Ballin verweet Hirsi Ali dat ze al die tijd de gelegenheid niet heeft aangegrepen om zelf (de bekostiging van) haar beveiliging te organiseren.

De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt Hirsch Ballin, zo bleek gisteren in het debat over het stopzetten van de beveiliging van Hirsi Ali in de VS. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema (die eigenlijk vindt dat Nederland altijd en overal ter wereld moet beschermen zolang dat nodig is) diende een motie in waarin wordt gevraagd om een ’laatste onvoorwaardelijke verlenging voor een redelijke termijn.’ De bedoeling is om Hirsi Ali, die eind september een greencard kreeg (een permanente verblijfsvergunning voor de VS die haar toestaat betaald werk te doen) nog wat tijd te gunnen haar beveiliging te organiseren.

Voor dat verzoek kreeg ze bijval van de SP en D66. De VVD worstelt nog met de kwestie. Hirsi Ali maakte tot mei vorig jaar deel uit van de fractie. Het VVD-Kamerlid Griffith leunde in haar bijdrage aan het debat zwaar op de onlangs verstrekte greencard. Maar ook met de steun van de VVD haalt de motie het waarschijnlijk niet. CDA, ChristenUnie en SGP en PVV zijn tegen, en ook de PvdA neigt naar een tegenstem. Morgen wordt er over de motie gestemd.

Tijdens het debat toonden Kamerleden zich verontwaardigd dat advocaat (en GroenLinks-Eerste-Kamerlid) Böhler vertrouwelijke stukken over de beveiliging van Hirsi Ali in hun e-mailpot had gestopt: verslagen van gesprekken tussen Hirsi Ali en beveiligingsdiensten, en een briefwisseling tussen Hirsi Ali en Hirsch Ballin. CDA, VVD en PVV spraken er schande van. GroenLinks en PvdA reageerden laconiek. Hirsch Ballin wil met de Deken van de orde van Advocaten een gesprek hebben over de handelwijze van Böhler.

Deel dit artikel