Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hindoe-organisaties in Nederland richten onder druk overheid landelijke raad op

Home

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - De drie landelijke hindoe-organisaties in Nederland hebben een Hindoeraad opgericht. Dit representatieve samenwerkingsverband zal dienen als overlegpartner voor de overheid, onder meer betreffende de geestelijke verzorging voor hindoes. De activiteiten van de raad worden door een servicebureau uitgevoerd. Dit hebben de drie organisaties zondag bekendgemaakt.

Er leven ongeveer 80 000 hindoes in Nederland, van wie er zo'n 70 000 van Surinaamse afkomst zijn. Ruim drie kwart van alle hindoes behoort tot de (orthodoxe) Sanata Dharma-stroming, waarvan de stichting Shri Sanatan Dharm Widwad Parishad Nederland de belangenbehartiger en pleitbezorger is. De tweede organisatie is de stichting Federatie Arya Samaj Nederland, een uit de vorige eeuw voortgekomen vernieuwingsbeweging. Ten slotte is er de in 1975 opgerichte stichting Lalla Rookh Nederland, de landelijke zelforganisatie van hindoestaanse Surinamers.

Hirsch Ballin

De samenwerking is een uitvloeisel van de zogenaamde commissie-Hirsch Ballin, die in 1988 de regering adviseerde over geestelijke verzorging van kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen. Op basis daarvan stelde het kabinet als voorwaarde voor structurele overheidssteun voor hindoes dat er een representatief samenwerkingsverband zou komen. Deze overheidsdruk hielp. Tot dusver vond de geestelijke verzorging voor hindoes in de krijgsmacht, penitentiaire inrichtingen en ziekenhuizen op incidentele basis plaats.

De thans gerealiseerde samenwerking is opmerkelijk, gezien het feit dat het hindoeïsme wars is van strakke organisatievormen. Reden waarom er maar weinig landelijke organisaties zijn. Men heeft in de loop der jaren wel pogingen gedaan om de pandits te verenigen in een nationale priesterraad, maar dat is niet gelukt.

Het hindoeïsme is in ons land een jonge godsdienst. In 1960 woonden er hier slechts 176 hindoes. De relatief forse stijging van hun aantal loopt parallel met de komst van grote groepen Surinamers naar Nederland.

Deel dit artikel