Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hetze tegen besnijdenis toont botheid tijdgeest

Home

Ron van der Wieken en cardioloog en voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Een arts legt de instrumenten klaar voor de besnijdenis van een acht dagen oude jongen, in een synagoge in Boedapest, Hongarije. © EPA
Opinie

Twee jaar geleden besloot de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst om van de religieus gemotiveerde besnijdenis een maatschappelijk probleem te maken. Het besnijden van minderjarige jongens tast hun fysieke integriteit aan, en de KNMG wil dat ontmoedigen. Nu pleiten ook anderen voor een verbod.

De joodse besnijdenis, een religieuze ingreep met medische aspecten, gebeurt op de achtste dag, conform het gebod in Genesis, en zowel de handeling als het tijdstip vormen een hoeksteen van joodse geloofsbeleving, traditie en identiteit. De Nederlandse Grondwet, waarin geloofsvrijheid en het recht van ouders om hun kinderen naar eigen goeddunken op te voeden een voorname plaats innemen, beschermt impliciet de besnijdenis. Maar de besnijdenis is tegelijkertijd een inbreuk op de fysieke integriteit, die evenzeer in de grondwet beschermd wordt.

Vrijwel nooit complicaties
Waarom moet de religieus gemotiveerde besnijdenis mogelijk blijven? Allereerst omdat geloofsvrijheid en het recht van ouders om op te voeden zoals hun goeddunkt pijlers van onze cultuur en samenleving zijn. Zij horen meer gewicht in de schaal te leggen dan het recht op fysieke integriteit. De joodse besnijdenis is in geoefende handen een kleine ingreep die sporadisch vroege en vrijwel nooit late complicaties oplevert. In de VS wordt circa 70 procent van de mannen besneden. Met dergelijke aantallen zouden complicaties allang duidelijk zijn geworden, maardat is niet zo. We mogen dus aannemen dat de ingreep géén gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Kan het kind dan niet besneden worden als het zelf kan beslissen? Dat is voor Joden niet mogelijk. Het gebod, dat Joden na willen leven, bepaalt het tijdstip. Het is op die leeftijd veilig en de kortdurende pijn lijkt goed beheersbaar.

Ideologische strijd
De KNMG probeert via publicaties de publieke opinie negatief te beïnvloeden. Kwalitatief hoogstaand onderzoek, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, dat aantoont dat besnijdenis diverse geslachtsziekten kan voorkomen, heeft de KNMG buiten de discussie trachten te houden. De KNMG voert geen medische of wetenschappelijke strijd, maar een ideologische. Dat is ver buiten haar competentie.

De vraag mag gesteld worden waarom een handeling die door het Joodse volk zo'n 3500 jaar gepraktiseerd wordt, plotseling wordt uitgeroepen tot een maatschappelijk probleem. Zijn er geen belangrijkere voorbeelden van inbreuk op de fysieke integriteit? Wat te denken van abortus na de 22ste week wanneer het kind vrijwel of geheel levensvatbaar is? Gewoon moord dus, maar de KNMG vindt het flardje voorhuid belangrijker. De lijst van 'gewone' inbreuken is lang: vaccinaties, hielprik, oorlelpiercing, roken en drinken tijdens en na de zwangerschap, ongezonde eetgewoonten. Al die zaken leiden niet tot waarneembare KNMG-acties.

Discriminatie en intolerantie
Waarom maken de KNMG en epigonen plotseling heel selectief een halszaak van de besnijdenis? Het antwoord is dat zij de tijdgeest volgen, waarin meer dan voorheen politieke en maatschappelijke stromingen zonder respect voor andersdenkenden de tolerantie van onze samenleving ten opzichte van minderheden ondermijnen. Dat juist minderheden worden gepakt die toch al lijden onder discriminatie en intolerantie raakt de KNMG en haar meelopers allerminst, integendeel lijkt het wel, waarmee nog eens aangetoond wordt hoezeer zij deel zijn geworden van deze botte en ongevoelige maatschappelijke tendensen.

In Nederland bestaat een delicaat evenwicht tussen de vele etnische en religieuze groepen van wie sommigen hier al vijfhonderd jaar wonen. Het is gemakkelijker om dat evenwicht te verstoren dan het op te bouwen en in stand te houden.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie