Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het nationaal nieuwsritueel rond Friso

Home

Jan Dirk Snel en historicus

Een cameraman filmt de kerk in Lage Vuursche waar prins Friso vrijdag wordt begraven. © reuters
Opinie

JAN DIRK SNEL   Maandag was het weer zover. Toen 's middags bekend werd dat prins Friso was overleden, veranderde het nieuws ineens in een nationaal ritueel. Dat is bij dat soort gelegenheden altijd het geval.

Hier doet zich iets vreemds voor. Terwijl de zakelijke feiten over het overlijden van de prins in enkele zinnen verteld kunnen worden, worden vrijwel volledige nieuwsuitzendingen op radio en televisie aan dat ene gegeven gewijd en moesten daarbuiten andere programma's plaatsmaken voor vele uren berichtgeving over iets waar vrijwel niets over te zeggen valt.

Vele verslaggevers die allemaal in eigen woorden komen vertellen dat ze eigenlijk ook niets te zeggen hebben, reacties van politici en van 'gewone' mensen op een terrasje en beschouwingen over hoe het nieuws in het buitenland gebracht wordt.

Eindeloos gaat het door zonder dat men ook maar iets meer te weten komt. Alleen overzichten over het leven van de overledene voegen iets toe, maar nieuws zijn ze strikt genomen niet. Het is allemaal hoogst onbevredigend en het kan veel beter: namelijk door nieuws en ritueel te scheiden.

Onderwerpkeuze evenwichtig houden
Nieuwsuitzendingen dienen dus hun gewone indeling met een variëteit aan onderwerpen te houden, waarbij het grote nieuws dat de natie bezighoudt, gewoon het aantal regels krijgt dat nodig is om het goed te vertellen. Maar daarnaast is het volkomen terecht dat iets dat veel aandacht trekt en waar veel mensen zich nauw bij betrokken voelen, ook veel ruimte en tijd krijgt. Maar dat kan gebeuren in afzonderlijke extra uitzendingen en op specifieke zenders.

Als het om de radio gaat, zou dat dus niet moeten gebeuren op de nieuwszender Radio 1. Die is immers voor nieuws en achtergronden bestemd (en daar hoort dus ook sport, het volstrekte tegendeel van nieuws, absoluut niet thuis, maar dit terzijde). Misschien dat men Radio 2 had kunnen kiezen. En ook op de tv zouden er op één specifieke zender extra uitzendingen kunnen komen. Reguliere programma's, ook actualiteiten- en praatprogramma's, zouden de onderwerpkeuze evenwichtig en zakelijk dienen te houden.

Door werkelijk nieuws en het gesprek van de dag aldus beter te onderscheiden zou veel ergernis, die nu telkens bij grote gebeurtenissen ontstaat, voorkomen worden. Luisteraars en kijkers weten beter waar ze aan toe zijn en kunnen zelf de keuze tussen traditioneel nieuws en het emotionele gesprek van de dag welbewust maken.

Lees verder na de advertentie

 
Verslaggevers vertellen in eigen woorden dat ze niets te zeggen hebben

Deel dit artikel