Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het is en blijft een schitterend debat

Home

WILMA VAN METEREN

Kabinetsmaatregelen tegen vuurwerk gemengd onthaald

Het kabinet gaat het vuurwerk aan banden leggen om te overlast te beperken. Vijf vragen over een omstreden besluit.

Is het zo erg?

De strijd tegen illegaal vuurwerk en overlast is al opgevoerd, maar werpt te weinig vruchten af. Hooguit kunnen we stellen dat zonder die extra inzet het nog erger zou zijn. Jaar in jaar uit is het onrustig rond de jaarwisseling en zijn er slachtoffers. Vorig jaar was er een record aan incidenten: ruim vierduizend.

Er komt steeds zwaarder en gevaarlijker (illegaal) vuurwerk op de markt. Na lawinepijlen en nitraatklappers deden heuse bommen hun intrede, de Super Cobra 6 en de Big Boy Cipolla. Met de Cobra kan een auto worden opgeblazen, demonstreerde justitie dit jaar meermalen in de rechtszaal. Zo 'ondermijnden' jongeren in Kamerik een houten ophaalbrug. In Zoetermeer werden de gevels van zes woningen vernield.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moet eraan te pas komen om woningen, schuren en kelderboxen te ontruimen. Niet zelden hebben handelaren in dit soort vuurwerk meer op hun kerfstok.

Gemeenten kunnen toch zelf de overlast bestrijden?

Over een ding zijn burgemeesters het eens: er moet een Europees verbod komen op zwaar explosief vuurwerk. "De grens van het toelaatbare is overschreden", constateerde voorzitter Bernt Schneiders van het Genootschap van Burgemeesters na de laatste jaarwisseling. De Haagse burgemeester Van Aartsen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over "een ontspoorde traditie".

Over het nut van maatregelen die gemeenten zelf kunnen nemen, zoals vuurwerkvrije zones of eigen vuurwerkshows, zijn de meningen verdeeld. Een klein aantal gemeenten maakt er werk van.

Na de afgelopen jaarwisseling zijn er verscheidene die het overwegen. Over een beperking van de tijden waarop vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken, is ook geen eensgezindheid. Zal het aantal incidenten niet juist toenemen, vragen critici zich af. In de kabinetsplannen worden de tijdvakken landelijk vastgelegd. Maar de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) willen die zelf kunnen bepalen. Andere zijn voor het inperken van het afsteken tot drie uurtjes vanaf middernacht.

Waarom steken we eigenlijk zo dolgraag vuurwerk af?

Vooral mannen doen het graag, ook als het gaat om onveilig vuurwerk. Jongens voelen meer groepsdruk, constateerden onderzoekers van de Universiteit Twente. En ze zien minder gevaar dan vrouwen.

En een totaal vuurwerkverbod?

Daar is geen draagvlak voor. Een handvol gemeenten is er voor, omdat het duidelijkheid geeft. Het merendeel meent dat het de problemen niet oplost. Minister Opstelten zelf is een verklaard tegenstander van zo'n verbod. In een Kamerdebat verwees hij naar de lange traditie. "Veel mensen kijken ernaar uit."

"Verbieden doet verlangen", stelt Patrick Wessels op Consumentenpsycholoog.nl. Wessels illustreert die stelling met het idee een paar dagen per jaar de snelheidslimiet op de snelwegen op te heffen. "We zouden fors het gaspedaal indrukken. Omdat we de kans krijgen datgene te doen wat normaal niet mag. Het zou een gemiste kans zijn daar geen gebruik van te maken."

Deel dit artikel