Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het gaat er om dat de vonk overspringt

Home

Maaike van Houten

Je hoort Pieter Winsemius bijna verzuchten: had ik maar een goede ramp te pakken, waarop een onmiddellijke reactie móet volgen. Maar als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft hij een rapport geschreven over de betrokkenheid van burgers bij de inrichting van dit land. Urgent? Zeker!

De overheid laat de kennis en inzet van veel te veel mensen onbenut en dat is een sluipend beleidsvraagstuk, schrijft de WRR in het rapport Vertrouwen in burgers, dat vandaag verschijnt. Zo'n maatschappelijk fenomeen blijft lang onzichtbaar, maar als het aan die betrokkenheid blijft schorten, konden mensen zich weleens massaal afkeren van het democratisch bestel.

En daarom opent de WRR de aanval, pleit hij voor een doorbraak, een vonk, een inspiratiebron voor beleidsmakers bij gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven, bij de landelijke overheid. Dat ze hun voordeel doen met alle inzichten van inwoners, en met hun bereidheid zich in te zetten, voor hun eigen belang en dat van anderen.

De wil is er bij haast iedereen, vermoedt de WRR. Vanzelfsprekend bij de groep 'verantwoordelijken', die politiek geïnteresseerd zijn en al meedoen aan informele vormen van democratie, naar schatting een derde van de bevolking. Maar dat verlangen om een bijdrage te leveren is er ook bij de volgzamen, die maar een beperkt geloof hebben in hun eigen mogelijkheden (15 procent), en eveneens bij mensen die niets moeten hebben van traditionele politiek, maar zich wel roeren (pragmatici, ruim een kwart). Maar zelfs de groep kritische mensen (ook ruim een kwart), die weinig vertrouwen heeft in politiek en denken in 'wij tegen zij' kán met de juiste benadering worden geactiveerd, aldus oud-minister Winsemius.

Maar hóe? Op die hamvraag wemelt het van de antwoorden. De WRR ziet al van alles bloeien in de praktijk, van ludieke protesten tegen een weg, tot jarenlang meedenken over het tracé, van buurtpreventie en buurtbemiddeling tot de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen en verantwoordelijkheid voor groenbeheer in de buurt. De WRR pleit voor maatschappen, van mensen en bestuurders die samen delen van publiek eigendom beheren. Ook gelooft hij in verbanden dichtbij mensen, zoals buurtzorg. Van koperstakingen van ontevreden consumenten is hij ook niet vies.

Voorwaarde voor die inzet van burgers is dat zij toegang hebben tot belangrijke informatie, die nu alleen nog toegankelijk is voor politici en ambtenaren. Ook raadt de WRR aan om aan te sluiten bij de alledaagse leefwereld van mensen, daar liggen hun kansen en mogelijkheden. En die zijn er natuurlijk ook in de sociale media. De onderzoekers nemen de jeugd als voorbeeld: via het net hebben ze contact met de hele wereld en kunnen ze zich inzetten voor gezamenlijke doelen. Winsemius, hoopvol: "Als 'we' erin zouden slagen zelf maar een klein percentage van al die tijd, energie en kennis af te tappen voor maatschappelijke vernieuwing, zijn we goudhaantjes."

Verschillen in betrokkenheid van burgers
(percentage van de bevolking dat instemt met de stelling:)

Lees verder na de advertentie
Percentage van de bevolking dat instemt met de stelling. © Trouw

Deel dit artikel