Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hervormde theoloog waarschuwt: Donald Duck lezen is zondig

Home

Robin de Wever

© ANP

Een godvrezende, bijbelgetrouwe christen doet niet aan ledig vermaak. Maar mag hij wel de Donald Duck lezen? Beter van niet, schrijft de Katwijkse theoloog M. Muilwijk op de online vraagbaak Refoweb.

Iedere zondag meermaals ter kerke gaan, geen of nauwelijks televisie kijken: 'zwarte kousen', orthodox-protestantse christenen, zijn doorgaans niet bepaald enthousiast over de andersgelovige buitenwereld. Wat Muilwijk betreft kunnen reformatorische gezinnen beter ook het 'vrolijke weekblad' op de zwarte lijst zetten.

De theoloog antwoordt op Refoweb op de vraag van een gebruiker. Diens nichtje leest volgens hem graag over Donald, Dagobert en de Zware Jongens. 'Alles wat we lezen en elke indruk die wij opdoen', weet de theoloog uit de hersteld hervormde gemeente, 'brengt ons óf dichter bij de Heere óf bij Hem vandaan.'

Duistere praktijken
'Dat laat zien dat het leven met de Heere een nauwkeurig leven is en in die nauwkeurigheid struikel ik dagelijks. Want: 'de zonde went zo makkelijk'. Muilwijks eerste bezwaar is 'de presentatie van magie'.

Heks Zwarte Magica laat zich in met duistere praktijken, vindt hij. 'Zwarte magie is in de kringen van wicca de destructieve magie. Dit is ook wat Zwarte Magica doet: Dagobert Duck verwoesten. Dit staat haaks op de Bijbel.'

Onbijbelse noties
'Het kwade wordt namelijk niet overwonnen door het goede, maar Dagobert Duck (die niet uitblinkt in de christelijke deugd van naastenliefde) slaat steeds het kwaad af. Dit zijn onbijbelse noties over de verhouding goed en kwaad en magie.'

De godsvrucht is in het blad ver te zoeken, meent Muilwijk. Lezen over het wel en wee in Duckstad leidt niet tot een 'opvoeding in de vrucht van de Geest'. Verder spelen er zich rondom Donald Duck 'zaken af die te denken geven'.

'De drie neefjes zijn altijd bij oom Donald, maar waar zijn de vader en moeder van deze neefjes? Is het goed dat deze drie neefjes worden opgevoed door een man alleen? Is het goed dat Donald en Guus Geluk voortdurend aan het strijden zijn om Katrien? Wordt een man aantrekkelijk om wat hij heeft en wat hij kan of is het om wie hij is?'

Lees verder na de advertentie

 
Zwarte Magica verwoest Dagobert Duck. Dit staat haaks op de Bijbel
M. Muilwijk

Deel dit artikel