Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hervormde dominee stapt op om bijgeloof over doop

Home

Van onze redactie religie & filosofie

AMSTERDAM - Ds. S.L. van Deventer wil zijn ambt van predikant van de hervormde gemeente te Aalsmeer neerleggen. Hij heeft een verzoek tot 'losmaking' ingediend Achtergrond is een conflict tussen evangelicalen en 'gewone' hervormden, dat zich toespitst op de doop.

Ds. C.G. Graafland, voorzitter van de Centrale Kerkenraad, dacht even ,,dat de gemeente eindelijk weer op de rails stond. Er is vreselijk veel werk verzet om de situatie te verbeteren. Een nieuwe kerkenraad zou gekozen worden en op het moment suprême gaat Van Deventer weg. De gemeente krijgt nu het lid op de neus.''

Zuid-Afrikaan Steve van Deventer botste met de kerkenraad over zijn optreden dat 'te evangelisch' zou zijn, meldt het blad Uitdaging. Vorig jaar lieten onder anderen een ouderling en de echtgenote van Van Deventer zich onderdompelen in een evangelische gemeente. Als kind al gedoopt werden ze 'overgedoopt'.

Volgens Van Deventer draait alles om de eis dat wie zich laat overdopen, de hervormde kerk moet verlaten. Dat is niet in de kerkorde geregeld. De predikant omschrijft het als een algemeen volksbijgeloof. Ook Graafland meent dat deze 'visie' niet in de kerkorde vermeld wordt, maar 'als je alles kunt doen wat niet beschreven staat, is het einde zoek'.

De wijkkerkenraad was al afgetreden omdat er een hevig conflict was tussen de grote evangelicale vleugel en de rest van de gemeente. Een interim-kerkenraad werd ingesteld en de provinciale synode had de predikant in het begin van dit jaar met ongevraagd verlof gestuurd. In maart leek de situatie verbeterd te zijn en kon Van Deventer zijn werkzaamheden hervatten.

Dat hij nu toch wil vertrekken, komt omdat hij weinig meer van de plaatselijke kerk verwacht. ,,Er is onbegrip en onverzettelijkheid om te kijken wat de Bijbel zegt. Men gaat liever af op volksbijgeloof. De kerk laat niet een duidelijk geluid horen. Er is niet de daadkracht om mensen die verloren gaan, te zoeken'', aldus Van Deventer.

Mensen waren niet bereid hun standpunt te laten vallen, verklaart Graafland de situatie die zo uit de hand liep. ,,Vooral de gelovigen met extreme evangelische standpunten vonden dat hun eigen handelwijze de enig juiste. De anderen zouden het sowieso verkeerd doen. Dat wordt hoogmoed en daar is geen vat op te krijgen.''

Het is onduidelijk of een deel van de evangelicale vleugel met Van Deventer vertrekt. Wel is -buiten de predikant om- een aanvraag ingediend voor het stichten van een buitengewone wijkgemeente.

Deel dit artikel