Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Help Nederland erbovenop door algehele nullijn

Home

Bernard Wientjes en voorzitter VNO-NCW

© ANP
Opinie

Het is hoog tijd voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. Het zou van grote verantwoordelijkheid jegens hun leden getuigen als de verlamde FNV-bonden de vakbondsrijen in dit zware economisch tij zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een 'solidair' akkoord waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet.

Dat verdeelt niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk heel veel geld op. En maakt het mogelijk over te gaan tot de echt noodzakelijke hervormingen, en niet terecht te komen in weinig productief bekvechten over korte-termijnbezuinigingen.

Die nullijn moet deel uitmaken van een 'agenda 2012' om Nederland economisch krachtig te laten blijven. Het parlement moet de redding van de euro voluit steunen, inclusief verdragswijzigingen die een vertrouwenwekkend bestuurlijk fundament leggen onder Europa en euro. Daarom moeten we ook hier, net als de Grieken en Spanjaarden, extra bezuinigen. Maar wel op een manier die onze bedrijven en economie niet schaadt.

Dus geen lastenverzwaringen, maar hervormingen die onze economie versterken. De hypotheekrenteaftrek moet blijven, maar laten we wel snel een grootscheeps isolatieprogramma ter hand nemen, nu de nieuwbouw het laat afweten. Dat zorgt voor veel werk, lagere energierekeningen en milieuwinst. Voor gezondheidszorg zullen gebruikers meer zelf moeten gaan betalen.

De arbeidsmarkt moet worden hervormd. De duur van de WW moet korter: hoe eerder iemand op zoek gaat naar nieuw werk, des te groter zijn kansen. En het moet aantrekkelijker worden om ouderen in dienst te nemen. Nu staan bijvoorbeeld de hoge ontslagkosten dat in de weg.

Deel dit artikel