Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Heilig geloof in vaccinatie is gevaarlijk

Home

Noor Prent

Minister Borst wil vierjarigen een extra kinkhoestvaccinatie aanbieden. We zijn aan het doorslaan. Het inenten van kleine kinderen kan hun immuunsysteem schaden. Of gaan we het normaal vinden dat baby's doorlopend verkouden zijn en antibioticakuurtjes ondergaan?

Er rust een taboe op discussies over vaccinatie. Hoewel de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst elke medicus verplicht om patiënten breed te informeren over het voor- en nadeel van medische ingrepen, lijkt die handelwijze niet op te gaan voor vaccinaties. Veel onderzoek toont de nadelen van vaccineren, maar we vinden het nergens terug in de voorlichting.

Het RIVM is niet alleen hoeder over het Rijks Vaccinatie Programma, maar tegelijk ook producent en distributeur van vrijwel alle vaccins. En tevens de instantie die de bijwerkingen van vaccinaties moet registreren en inventariseren. Dat maakt de niks-aan-de-handberichten die RIVM en Gezondheidsraad de wereld insturen als reactie op elke bezorgdheid over bijwerkingen ten gevolge van vaccinaties op z'n minst verdacht. Zeker wanneer ze beschouwd worden in het licht van Amerikaanse cijfers.

In de VS worden elk jaar 11000 meldingen ingediend bij de 'Vaccine Adverse Effects Reporting System' van niet bedoelde neveneffecten, het topje van de ijsberg. Meer dan 1 procent van de gemelde gevallen betreft overlijden als gevolg van de vaccinatie. Hoe waarschijnlijk is het -gezien deze cijfers- dat de bijwerkingen-administratie van het RIVM deugt? Mag zo zijn, zeggen veel artsen, maar daar staat tegenover dat vaccinaties ook veel kinderlevens redden van ernstige ziekten.

Daar denkt de British Association for the Advancement of Science heel anders over. Volgens deze instelling nam de sterfte door kinderziekten tussen 1850 en 1940 met 90 procent af, als gevolg van verbeterde hygiëne en welvaart en goede voedingstoestand. Mazelensterfte nam af met 97 procent vóórdat er sprake was van vaccinatie.

In Nederland braken meermalen kinkhoestepidemieën uit, ondanks een vrijwel volledig dekkend vaccinatieprogramma. Als maatregel werden in 1998 alle voorraadvaccins vervangen door een vernieuwd vaccin, met aanzienlijk meer kinkhoestbacterieproduct. Die verhoging werd niet breed onder de aandacht van ouders en artsen gebracht. Bij het RIVM wist men dat er meer bijwerkingen te verwachten waren. Het oprukken van astma, eczeem, bronchitis en allergie onder jonge kinderen, geen medicus lijkt het aan te durven om een verband te leggen met de derde generatie van platspuiten van het immuunsysteem van kinderen.

Bovendien wordt het gevaar van kinkhoest overdreven. Het Landelijk Overlegorgaan Infectieziekten adviseerde begin dit jaar nog om kinderen met kinkhoest (mits behandeld) niet thuis te houden van kinderdagverblijf of basisschool. Kinderen zijn in de eerste zes maanden van hun leven het meest gevoelig voor complicaties van kinkhoest, maar volgens het Nederlands Handboek Jeugdgezondheidszorg zou immuniteit voor de ziekte pas bereikt worden na de derde prik, als de meest kritieke fase al bijna voorbij is.

Er zou een onafhankelijk meldpunt moeten komen voor bijwerkingen van vaccinaties. Nu blijkt het nog voor te komen dat kinderen sterven na vaccinatie, terwijl het autopsierapport daarover met geen letter rept. Door kindertjes die net geboren zijn te vaccineren met cocktails van ernstige ziekten, ontnemen we hen de mogelijkheid een normale ongestoorde ontwikkeling door te maken. Ik ben bang dat we het als normaal gaan beschouwen dat kinderen in hun eerste levensjaar 'nu eenmaal' vaak verkoudheden of oorontstekingen hebben of vijf keer een antibioticakuur moeten ondergaan.

Op dit moment worden meer dan 250 vaccins ontwikkeld. We gaan straks zelfs vaccineren tegen de bijwerkingen van vaccinatie. Voor het zover is, zou het goed zijn opnieuw naar het onderwerp te kijken. Helaas volgt D66-minister Borst de vaccinatielobby die in Nederland door niemand anders gecontroleerd wordt dan door zichzelf.

Deel dit artikel