Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Harde cultuur en racistische opmerkingen redenen voor vroegtijdig opzeggen baan

Home

Van een onzer verslaggeefsters

AMSTERDAM - Onder politieagenten worden regelmatig racistische grappen en opmerkingen gemaakt. Leidinggevenden treden daar te weinig tegen op. Dat zeggen allochtone (ex)politiemensen in een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken is uitgevoerd.

Het is voor het eerst dat landelijk is onderzocht waarom relatief veel agenten van allochtone afkomst afzwaaien. Al eerder werd al duidelijk dat agenten van allochtone afkomst binnen de politieorganisatie niet altijd werden geaccepteerd. Een Surinaams-Nederlandse student van de Apeldoornse politieacademie, Earl Fernand, kreeg begin 1996 van de recher gelijk. De student was volgens de rechter ten onrechte van de school gestuurd. Fernand had in het openbaar het racisme op zijn opleiding aan de kaak gesteld.

Uit interviews met allochtone politiemensen blijkt nu dat de 'harde politiecultuur' vaak wordt genoemd als reden voor vertrek. Collega's zouden regelmatig racistische opmerkingen over allochtone agenten of allochtonen in het algemeen maken. Leidinggevenden zouden daar te weinig tegen optreden en soms zelf dergelijke opmerkingen maken.

Ook denken allochtone politiemensen die het korps verlaten, dat ze niet voldoen aan de opleidingseisen. Het gaat daarbij vooral om de beheersing van de Nederlandse taal. De allochtone agenten hebben verder vaak het idee dat hun beoordeling niet objectief is. Binnen een aantal korpsen zouden agenten bevooroordeeld zijn over het functioneren van allochtone politiemensen. Allochtone politiemensen zouden daardoor vaak het gevoel hebben dat ze zich meer dan anderen moeten inspannen om waardering te krijgen.

Volgens directeur I. Akel van het Nederlands centrum voor buitenlanders komen dergelijke gevoelens vaker voor onder allochtone werknemers. “Of dat nu terecht is of niet.” Akel benadrukt wel dat de leiding van de politie de cultuur van en sfeer in de korpsen moet verbeteren. “Mensen moeten, ook door de leiding, het gevoel hebben dat ze als volwaardige medewerkers worden behandeld. In onder meer Amsterdam zijn ze daar de laatste tijd al mee bezig.”

De NCB-directeur is voorstander van extra begeleiding voor studenten aan politieacademies. “Allochtonen kunnen zo nodig extra lessen Nederlands krijgen, anderen kunnen leren hoe ze moeten omgaan met de diversiteit in Nederland.” Akel is tevreden dat voor politiescholen nu streng wordt geselecteerd, al vormen de korpsen nog geen echte afspiegeling van de samenleving. “In het begin zijn bij de aanstelling van allochtonen fouten gemaakt. Men wilde dat de politiekorpsen zo snel mogelijk een afspiegeling van de samenleving werden. Een aantal kandidaten was wellicht niet helemaal geschikt.” Op die manier zou een negatief beeld zijn ontstaan van allochtonen binnen de politie.

De onderzoekers vinden de hogere uitstroom van allochtonen ten opzichte van autochtonen op zich niet alarmerend. Zij wijzen er op dat de meeste allochtonen pas kort in dienst zijn. In het begin is de uitval van werknemers altijd relatief hoger. Verder bestaat de groep allochtone politie-agenten vooral uit vrouwen. Die verlaten over het algemeen vaker hun baan bij de politie dan mannen.

Deel dit artikel