Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hans Stam nieuwe directeur Hartstichting

Home

Van onze verslaggever

Het bestuur van de Hartstichting heeft Hans Stam (57) benoemd tot directeur. Stam stapte in november op bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, na kritiek van b. en w.

Stam volgt bij de Hartstichting Boudewijn de Blij op die per 1 maart directeur wordt van het regionale vermogensfonds Fonds1818 in Den Haag.

De Hartstichting kwam in 2004 in opspraak nadat bekend werd dat medisch directeur Volkert Manger Cats een salaris van 170000 euro ontving. Hij werd gedwongen op te stappen toen hij niet akkoord ging met een salarisverlaging. Goede doelen hebben na de affaire besloten de salarissen van directeuren aan maxima te binden. Door de kwestie haalde de Hartstichting in 2004 3,5 miljoen euro minder op bij donateurs.

Manger Cats' mededirecteur De Blij (51) besloot een andere baan te zoeken toen duidelijk was dat het bestuur van de Hartstichting een zwaargewicht zocht als directeur-bestuurder. De nieuwe functionaris moest volgens voorzitter Gerard van der Velde kennis hebben van wetenschappelijk onderzoek, van marketing, van management en ervaring hebben met de medische zorg bij hart- en vaatziekten. Stam promoveerde in 1978 op een proefschrift over de stofwisseling van het hart.

Stam wil niet ingaan op zijn overstap naar de Hartstichting, hoewel hij al op 20 januari begint. Hij is nog met Rotterdam in gesprek over een vertrekregeling. Stam besloot zijn functie als algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) op te geven, vanwege een reorganisatie die burgemeester en wethouders een maand daarvoor hadden aangekondigd.

Volgens b. en w. moet het OBR, dat zich bezighoudt met de stedelijke ontwikkeling van de regio, op 'een nieuwe manier' gaan werken. De organisatie was volgens het college onvoldoende effectief.

Algemeen directeur Stam deelde in september in een persbericht mee dat maatregelen die al waren getroffen, onvoldoende resultaat hadden gehad. Stam kwam, aldus het persbericht, 'op basis van eigen analyse en signalen uit politiek en bedrijfsleven' tot de conclusie dat er nieuwe impulsen nodig waren. Hij en zijn collega-directeur Stef Fleischeuer, kondigden aan te zullen opstappen.

B. en w. deelden mee dat voor beide directeuren een nieuwe functie binnen de gemeente zou worden gezocht. Inmiddels is bij het OBR een nieuwe algemeen directeur benoemd.

Deze kreeg de opdracht meer marktgericht te gaan werken en een betere samenwerking op te bouwen met de dienst stedenbouw en volkshuisvesting van Rotterdam.

Deel dit artikel