Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Grootste refo-kerkgenootschap: we gaan vergrijzen en krimpen

Home

Robin de Wever

© anp

De groei in het grootste reformatorische kerkgenootschap heeft zijn langste tijd gehad. De Gereformeerde Gemeenten (GG) zien hun ledental nog steeds toenemen, maar hebben al jaren meer uittreders dan intreders. Ook ligt de vergrijzing op de loer.

Dat constateert de synode (het landelijk bestuur) van het uiterst orthodoxe kerkgenootschap. In een rapport beschrijft ze de belangrijkste problemen waar de 'GerGem' mee te maken heeft. Eén daarvan is het ledental: de afgelopen jaren meldden zich telkens ongeveer 800 nieuwe leden, voornamelijk overstappers uit andere kerkverbanden.

Die drukte aan de voordeur wordt min of meer teniet gedaan door de drukte aan de achterdeur. Jaarlijks zeggen maar liefst 1800 leden de kerk vaarwel. Dat het genootschap toch groeit, heeft waarschijnlijk te maken met de relatief hoge geboortecijfers in reformatorische kring. In 1990 telde de GG 90.000 leden, in 2010 ongeveer 100.500.

Weinig nieuw bloed, wel veel uittreders
Van de lokale gemeenten 'gaat nauwelijks werfkracht uit', constateert de synode. 'In vijf jaar tijd verlaten 1100 doopleden de gemeenten om zich nergens bij aan te sluiten. Dat is elke vijf jaar een flinke gemeente in ons kerkverband.'

Als er niets verandert wordt de 'GerGem' slachtoffer van vergrijzing en krimp. De effecten daarvan zullen in de refozuil niet onopgemerkt blijven: de Gereformeerde Gemeenten vormen een belangrijk deel van het SGP-electoraat en het abonneebestand van het Reformatorisch Dagblad.

'Evangelische kerken weten hoe je jongeren aanspreekt'
Verder vindt de synode dat bevindelijk gereformeerden iets kunnen leren van andere, niet-reformatorische protestanten. 'Jongeren ervaren in de kerk soms weinig ruimte voor persoonlijke vragen. Vanuit evangelische groepen en baptistenkerken wordt die ruimte wel geboden. Daar worden ze positief aangesproken op hun gevoel en vragen.'

Ook reden tot zorg: 'GerGemmers' lijken steeds materialistischer, al meldt de synode niet waar ze die constatering op baseert. Veel gemeenteleden geven prioriteit aan 'geld en goed'. 'Een eenvoudig, sober christelijk leven staat niet hoog aangeschreven. (...) De wereld krijgt steeds meer vat op de kerk en ook op Gods kinderen. Daarnaast wordt in de gemeente een ogenschijnlijk rechtzinnige handel en wandel gecombineerd met een wereldse levensstijl.'

Lees verder na de advertentie

 
In vijf jaar tijd verlaten 1100 doopleden de gemeenten om zich nergens bij aan te sluiten. Dat is elke vijf jaar een flinke gemeente in ons kerkverband
De synode van de Gereformeerde Gemeenten

Deel dit artikel