Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Groene kernenergie is mogelijk met thorium

Home

Peter de Jaeger en wetenschapsjournalist

’Kernenergie? Ja, graag!’, zou de nieuwe slogan kunnen worden op buttons. Maar dan wel kernenergie op basis van thorium. Minister Maxime Verhagen wil in deze kabinetsperiode vergunning verlenen voor twee nieuwe kerncentrales in ons land. Los van mogelijke alternatieven, zoals zonne- en windenergie, is het wel tijd na te denken over de toekomst van kernenergie, en niet klakkeloos voort te gaan op de weg van uraniumreactoren.

Kernenergie produceert weliswaar geen broeikasgassen, maar heeft toch vele nadelen, van radioactief afval tot de mogelijkheid kernwapens te maken. Alle risico’s zijn te vermijden door over te stappen van uranium naar thorium, een zilverwit metaal dat slechts licht radioactief is. Bestaande reactoren kunnen eenvoudig worden aangepast. Het is vergelijkbaar met de switch van loodhoudende naar loodvrije benzine.

De Italiaanse Nobelprijswinnaar Carlos Rubbia ontwierp al in de jaren vijftig van de vorige eeuw de thoriumreactor. Deze kan niet ontploffen, heeft nauwelijks afval en de ’brandstof’ is uitbundig aanwezig. Thorium is makkelijk te winnen en behoeft voor gebruik geen dure verrijking, zoals uranium. En met het restproduct is met de beste wil geen atoomwapen te maken. En een thoriumcentrale is drie maal zo goedkoop als een kolengestookte centrale, en vijf keer zo goedkoop als die op aardgas. Honderden tests bewijzen dat de reactor werkt.

Toch koos de politiek niet voor deze veilige en goedkope optie. Reden is dat Amerika in een Koude Oorlog verwikkeld raakte met Rusland. De Amerikaanse regering koos in de jaren zestig bewust voor met uranium reactoren, omdat die plutonium produceren dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van kernwapens. De kernwapenindustrie heeft het been dwars gezet voor de ontwikkeling van thoriumcentrales. Conventionele kerncentrales kregen een extra boost toen in 1973 de Arabieren de oliekraan dreigden dicht te draaien. Amerika bouwde 41 nieuwe reactoren. Wereldwijd staan er 440.

Het rode gevaar is inmiddels na de val van de Muur verdwenen. Daarom is er hernieuwde aandacht voor thorium. Verst gevorderd is India. In de provincie Madras wordt nu gebouwd aan een prototype met een capaciteit van 500 megawatt. Ook China en Zuid-Afrika hebben plannen. Is Nederland de volgende?

Lees verder na de advertentie
Koeltoren van de conventionele kerncentrale Gundremmingen. (FOTO AFP)

Deel dit artikel