Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gijsen weg om affaires op Rolduc

Home

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - Vincent van Opstal, de ex-priester die een sleutelrol gespeeld lijkt te hebben bij het aftreden van bisschop Gijsen van Roermond, vorig jaar, erkent dat het bewijs omtrent zijn aandeel nooit te leveren is. “Maar de tekst van de ontslagbrief die ik van Gijsen heb gekregen en het feit dat de conrector van het seminarie, dr. A. Lemmens, is weggestuurd, nadat ik dat verzocht had, zijn een erkenning van mijn verhaal.”

Naar aanleiding van het boek van de voormalige perschef van mgr. Gijsen, Spanjaard, is de zaak rond het aftreden van de bisschop en het aandeel daarin van Van Opstal, weer actueel. Publikaties in het Limburgs Dagblad en de NRC en in vervolg daarop de uitzending van de KRO-radio gisterochtend roepen de vraag op waar de grens ligt tussen feit en gerucht.

Van Opstal was priesterstudent op Rolduc, de eigen priesteropleiding van bisschop Gijsen. Hij kreeg een vertrouwelijke band met conrector dr. A. Lemmens, uitmondend in een seksuele verhouding. Klachten over de innige relatie tussen student en conrector kwamen terecht bij rector dr. H. van der Meer, maar die ondernam geen stappen, volgens Van Opstal. In 1990 werd Van Opstal tot priester gewijd, maar twee dagen na de wijding koos hij ervoor, zijn leven te delen met zijn zwangere vriendin. Naar aanleiding van de reactie van bisschop Gijsen hierop bracht Van Opstal zijn verhouding met conrector Lemmens ter sprake. Hij eiste onder dreigement van openbaarmaking van deze verhouding het vertrek van de conrector, die inderdaad van bisschop Gijsen ontslag kreeg uit zijn functie. Naar aanleiding van de mislukte wijding van Van Opstal en van een wijding van een andere priester die op het punt stond te trouwen, besloot bisschop Gijsen voorlopig geen priesters meer te wijden.

Als onderdeel van de procedure om dispensatie te krijgen voor geloften die hij had afgelegd, verzocht Van Opstal in overleg met de toenmalige nuntius, mgr. Backis, om een onderzoek naar de omstandigheden waarin hij tot zijn gelofte was gekomen. Het onderzoek kwam er, onder leiding van dr. Van der Meer. “Dat was onjuist, want hij was een van de betrokkenen. De goede naam van het seminarie en van hemzelf stonden op het spel”, aldus Van Opstal.

Van Opstal nam opnieuw contact op met de nuntius. “Daarna belde Van der Meer mij. Hij zei dat het Vaticaan meende dat hij de zaak moest neerleggen en dat er een nieuwe onderzoeksrechter moest komen, iemand van buiten het bisdom Roermond.” Dat werd dr. I. Dekkers, officiaal bij het bisdom Breda. Van Opstal schreef zelf een aanvulling bij het rapport en kreeg zijn ontslagbrief. Kort voor het verschijnen van het rapport trad bisschop Gijsen af.

Kan een priester zoveel invloed uitoefenen dat een bisschop verdwijnt? Van Opstal: “Het is mede te wijten aan de angst van de bisschop en de hoogmoed van wijze heren tegenover het jongetje dat ik toen was. Maar ik ben geen jongetje gebleven, ik ben gegroeid. En hoogmoed komt ten val.”

De journalist die op zoek is naar de andere kant van het verhaal, komt niet veel verder. Perschef A. Jansen van het bisdom Roermond heeft zijn mensen duidelijk geïnstrueerd. Nog voordat een naam gevallen is zegt degene die de telefoon opneemt al :“Die is er niet.” Een antwoord dat te denken geeft, vooral als blijkt dat het om iemand anders gaat dan ze bij voorbaat dacht.

Dr. H. van der Meer, rector toen Van Opstal zijn priesteropleiding volgde, is in Italië.

Deel dit artikel