Gezamenlijke uittreding bij hoofdkwartier mormonenkerk

home

Robin de Wever

Oktober 2010: leden van de mormonenkerk tijdens een internationale conferentie in Salt Lake City. © EPA

Een groep van ongeveer 150 Amerikaanse mormonen heeft zaterdag met een openbare betoging afscheid genomen van de kerk. Met de 'massa-uittreding' willen ze aandacht vragen voor de autoritaire en beklemmende sfeer die in mormoonse kringen zou heersen.

Organisatoren benadrukken dat de bijeenkomst in Salt Lake City, het geografische en bestuurlijke hart van de kerk, niet bedoeld is om de kerk in een kwaad daglicht te stellen. Wel zou het openbare vertoon andere afvalligen moeten inspireren om ook de kerk te verlaten.

Mormonen baseren zich behalve op de Bijbel ook op meer recente openbaringen. De Amerikaanse grondlegger Joseph Smith zou die in de eerste helft van de negentiende eeuw rechtstreeks van God hebben ontvangen. Afscheid nemen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen, zoals het genootschap voluit heet, is volgens critici soms een zware dobber.

Eeuwige verbindtenis
Verstoting door vrienden en familie zou niet ongebruikelijk zijn. Mormonen geloven dat familieleden na het overlijden 'voor de eeuwigheid' aan elkaar verbonden blijven, als hun banden zijn bezegeld in een mormoonse tempel. Uittreders zouden zich aan die eeuwige verbindtenis onttrekken. Wie de kerk verlaat, verbreekt volgens mormoonse theologie zijn eeuwige familiebanden.

Ook leeft onder uittreders onvrede over de kerkelijke opvattingen over homohuwelijk (ongeoorloofd) en enkele doctrinale punten die als racistisch en vrouwonvriendelijk worden gezien. Een woordvoerder van de kerk benadrukt tegenover persbureau Reuters dat slechts weinigen de kerk verlaten. De kerk wenst zij die wel uittreden 'het beste toe'.

Postume doop
De Nederlandse tak van de kerk ontving dit voorjaar landelijke aandacht toen bleek dat mormonen leden van het Koninklijk Huis postuum lid hebben gemaakt. De mormonen kennen een omstreden gebruik, waarbij kerkleden zich kunnen laten onderdompelen in plaats van een voorouder die dat bij leven niet heeft gedaan. Op die wijze zou de voorouder, die door genealogisch onderzoek is geïdentificeerd, alsnog in de hemel kunnen komen.

Onder meer prins Claus, prins Bernhard en prinses Juliana zijn na hun dood plaatsvervangend gedoopt. De Tweede Kamer vergadert binnenkort over de vraag over regionale rijksarchieven moeten samenwerken met de mormonenkerk. Archivarissen wisselen uittreksels van de burgerlijke stand uit, in ruil voor gratis digitalisering van hun archief.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie