Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gevangenisdirecteur al maanden thuis

Home

door Malika el Ayadi

AMSTERDAM - Directeur Cees Boeij van de penitentiaire inrichting Over-Amstel (Bijlmerbajes) zit al ruim twee maanden thuis. Hij is door topambtenaren van het ministerie van justitie naar huis gestuurd. Dit strookt niet met wat CDA-minister Donner van justitie gisteren in de kamer beweerde.

In het vragenuurtje zei Donner gisteren dat gevangenisdirecteuren Boeij en Van Huet niet zijn ontslagen. Zij zouden nog gewoon aan het werk zijn: Van Huet als directeur van de penitentiaire inrichting Noord-Holland-Noord en Boeij op het justitie-departement. Boeij heeft echter nog geen dag gewerkt op het departement, zeggen bronnen binnen Justitie. Hij is per 1 december benoemd tot portefeuillehouder externe betrekkingen op het ministerie, maar heeft die functie nooit uitgeoefend.

Eind november vorig jaar hielden van Huet en Boeij beiden een toespraak, tijdens een afscheid van een collega-directeur. Daarin uitten zij kritiek op het versoberde gevangenisregime dat minister Donner voorstaat.

Boeij zou zijn nieuwe functie uitoefenen als het departement een geschikte opvolger voor hem had in Amsterdam. Twee weken na het feestje werd hij echter ontboden in Den Haag. De topambtenaren vertelden hem in dat gesprek dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden. Enkele dagen later ontving hij, evenals Van Huet, zijn 'ontslagbrief'.

Toen zijn opvolger zich in de Bijlmerbajes aandiende, begin januari, is Boeij naar huis gegaan. Twee weken later had hij, samen met zijn advocaat, een laatste gesprek met hoofddirecteur P. Jügers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en sectorhoofd gevangeniswezen P. Van der Sande.

Daarin werd gesproken over de reden van het beëindigen van de dienstbetrekking en zijn vertrek bij Justitie. Sindsdien is Boeij niet meer op het departement geweest.

Donner kwam gisteren in de kamer redelijk ongeschonden onder het spervuur van vragen uit. Hij verdedigde zich door te zeggen: ,,Ik kan mijn medewerkers niet motiveren als twijfel wordt gezaaid aan het beleid. Dan heb ik liever een ander op die plek.'' Met (top)ambtenaren die openlijk zijn beleid onderuit halen, kan hij niet werken. Zeker niet wanneer, zoals in het gevangeniswezen, grote veranderingen moeten worden doorgevoerd.

Aan oordelen over het optreden van Donner jegens de twee ambtenaren geen gebrek. Uit de monden van kamerleden van PvdA, GroenLinks, SP, LPF en D66 rolden kwalificaties als regentesk, intimiderend en hard.

VERVOLG OP NEDERLAND 3

Een reeks van incidenten

JUSTITIE VERVOLG VAN PAGINA 1

Maar bij die typeringen lieten de volksvertegenwoordigers het. Voor het overige legden zij zich neer bij het betoog van de minister van justitie. De twee grootste coalitiefracties, CDA en VVD, hoorden het alleen maar aan.

Volgens Donner stoelt zijn conclusie dat de twee gevangenisdirecteuren niet in hun functie zijn te handhaven op een reeks incidenten. Dat een van de directeuren eind november vorig jaar op een afscheidsreceptie van een collega in een toespraak stelde dat 'iedereen bij Justitie de weg kwijt is' was slechts de druppel.

De twee zouden zich niet hebben gehouden aan afspraken over hoe om te gaan met kritiek op het beleid. Voor kritiek was intern alle ruimte. Dat was het punt niet, volgens Donner.

,,Maar ambtenaren mogen geen afstand nemen van beleid dat hier is vastgelegd. Dan komt het primaat van de politiek in gevaar. Ik kan het niet hebben dat, als het beleid is gepresenteerd, iemand op de televisie komt en zegt dat de gevangenisdirecteuren het daarmee niet eens zijn.'' Volgens Donner heeft dat geleid tot een zodanige vertrouwensbreuk, dat het verstandig is om Van Huet en Boeij 'niet langer als boegbeeld van het gevangeniswezen te laten functioneren'.

Dat ambtenaren vrijheid van meningsuiting hebben, doet volgens Donner aan de zaak niets af. Dat Van Huet voorzitter is van de vereniging van gevangenisdirecteuren, vindt hij ook geen vrijbrief. ,,De vakbondsfunctie is een nevenfunctie. Die mag de hoofdfunctie niet in gevaar brengen.''

Deel dit artikel