Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gemeenten al lang voor legale aanvoer wiet

Home

Van onze verslaggeefster

Het voorstel voor een legale bevoorrading van coffeeshops, waar een meerderheid in de Tweede Kamer voor heeft gestemd, is voortgekomen uit een pleidooi van zestig burgemeesters.

Zij schaarden zich achter burgemeester Stekelenburg van Tilburg, die allang pleitte voor experimenten met gecontroleerde wietteelt.

In februari stelde Stekelenburg, in samenwerking met politie, coffeeshophouders en verslavingszorg Tilburg de nota 'Aan de achterdeur wordt niet meer gekocht!' op. Tilburg wilde niet zelf wiet gaan verbouwen, maar dat overlaten aan twaalf gedoogde kwekerijen, die intensief zouden worden gecontroleerd.

Eerder noemde Stekelenburg het 'hypocriet' dat iemand met vijf gram drugs wel aan de voorkant een coffeeshop mag uitlopen, terwijl aanvoer verboden is. Dat 'achterdeurbeleid' bestaat al sinds 1995. In de nota werd gepleit voor een plaatselijke proef met gecontroleerde wietteelt gedurende vijf jaar. Extra politie-inzet zou illegale wietteelt en de invoer van drugs uit het buitenland moeten voorkomen. Bij de controles van de kwekerijen zou vooral de kwaliteit in de gaten worden gehouden.

Al snel kreeg Stekelenburg bijval van steeds meer burgemeesters. De gemeenten wilden ruimte hebben voor afspraken met telers van nederwiet die binnen het gesloten circuit de coffeeshops moeten bevoorraden. In een brief aan Justitie drongen twintig burgemeesters hierop aan. De lokale overheden hopen zo de criminele handelaren in soft drugs buiten de deur te houden en de overlast te beperken.

Amsterdam ondertekende de brief niet, maar drong erop aan met de drie andere grote steden te experimenteren met legale teelt. Rotterdam wilde eerst de drugsnota van minister Korthals afwachten.

Deel dit artikel