Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gemankeerde edelman vindt dat minister Dijkstal discrimineert

Home

BIJDRAGEN: ERIC WEIJERS; HANNY VAN DER HARST

Jan Taets van Amerongen haalde deze week weer eens uit naar het Nederlandse adelsysteem, waarin hij al vijf jaar lang wil worden opgenomen. Ditmaal moest echter ook een burger het ontgelden: minister Dijkstal werd door Taets van Amerongen van discriminatie beschuldigd.

De minister van binnenlandse zaken zou mensen in de Nederlandse adelstand verheffen die daar geen recht op hebben. Taets doelt hiermee op de Duitse en Russische families die eind vorig jaar werden ingelijfd in het Nederlandse adelregister. Volgens Taets van Amerongen is dit in strijd met de Wet op het Adeldom.

“Onjuist,” zegt Mr. O. Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel. “De Wet op het Adeldom werd op 1 augustus 1994 van kracht en de drie koninklijke besluiten waar de heer Taets van Amerongen het over heeft, werden al daarvoor genomen. Niets aan de hand dus.”

“Onjuist,” zegt op zijn beurt ook Jan Taets van Amerongen, “In de publicatie in de Staatscourant waarin de benoemingen bekend worden gemaakt, staat duidelijk dat het koninklijk besluit op 25 mei 1995 genomen is. Ruim nadat de Wet op het Adeldom van kracht werd dus.” Volgens Taets blijkt hieruit dat zowel de Hoge Raad van Adel als minister Dijkstal het niet zo nauw nemen met wettelijke regels.

Ook verwijt Taets van Amerongen Dijkstal de Indonesische adel te discrimineren. Zo vecht raden (jonkheer) Sewandono als sinds 1976 voor Nederlandse erkenning van zijn Javaanse titel. Schutte wijst deze beschuldigingen van de hand. “Alleen edelen die uit een land komen met een vergelijkbaar adelsysteem, de meeste Europese landen dus, kunnen in de Nederlandse adel worden ingelijfd. En het Indonesische systeem is totaal anders. Men mag daar meerdere vrouwen hebben en dus is de vererving totaal anders geregeld.”

Volgens Schutte heeft Taets' kruistocht tegen de Nederlandse adel alles te maken met diens vergeefse pogingen om zelf een titel te bemachtigen. Taets van Amerongen is, van moederszijde, weliswaar van adellijke afkomst, maar volgens het Nederlandse systeem geeft dit hem geen recht om de titel baron te dragen, aldus Schutte. Alleen kinderen van een adellijke vader krijgen een titel.

“Niet altijd,” werpt Taets tegen. “Bij het Huis van Oranje-Nassau gaat adeldom wel via vrouwen over. Anders was de familie allang uitgestorven. Iets wat ook de rest van de Nederlandse adel te wachten staat.”

Deel dit artikel