Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Geen wonder dat meiden lijnen

Home

Liesbeth Woertman

Jonge meisjes lijnen zich een ongeluk. Ze zijn extreem gevoelig voor reclameboodschappen dat slank de norm is. Maar mannen houden helemaal niet zo van dun.

Tachtig procent van de meisjes tussen 13 en 18 jaar doet in meer of mindere mate aan de lijn, terwijl het merendeel van deze meisjes een normaal gewicht heeft. Uit een TNO-onderzoek over lijngedrag blijkt verder dat elf procent overgewicht heeft en negen procent ondergewicht.

Het lijnen van meisjes lijkt weinig te maken te hebben met gezondheid maar meer met een gerichtheid op dun zijn. Internationaal onderzoek laat zien dat meisjes die moeders hebben die lijnen en veel met hun uiterlijk bezig zijn, dit gedrag overnemen. Ook thuis of op school gepest worden is van invloed op een negatief lichaamsbeeld en op lijngedrag.

Een normaal gezond meisjeslichaam heeft rondingen van borsten en billen en een matige vetafzetting op de heupen, buik en bovenbenen. De gehanteerde BMI-maat is een gewenste gezondheidsmaat, maar die komt steeds verder weg te staan van het schoonheidsideaal van veel meisjes en vrouwen.

Dat is niet zo heel opmerkelijk als je beseft dat het schoonheidsideaal voor meisjes en vrouwen in vrij korte tijd onrealistisch dun is geworden en een normaal vrouwenlichaam als abnormaal benoemd wordt. Meisjes weten heel goed dat zij de hele dag op straat gekeurd worden door de blikken van jongens en mannen en op hun uiterlijk worden beoordeeld. Ze weten ook dat mooie meisjes vele streepjes voor hebben. We hebben een lange historische en culturele traditie waarin vrouwelijkheid en schoonheid sterk met elkaar verweven zijn. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Nieuw is wel dat het lichaamsideaal nu gemanipuleerd en geretoucheerd aangeboden wordt in een bombardement van beelden in films, tv-programma's, vrouwenbladen en reclames. Onderzoek laat zien dat meisjes en vrouwen die veel vrouwentijdschriften lezen, gevoeliger zijn voor de gepresenteerde ideaalbeelden. De onderzoekers lieten de ene groep in een wachtkamer vrouwentijdschriften inzien, de controlegroep niet. De vrouwen die de tijdschriften hadden ingekeken -zelfs maar éven- waren ontevredener over hun uiterlijk dan de vrouwen die die bladen niet hadden gezien.

Sinds twee jaar zijn er programma's op de televisie die laten zien hoe iedereen een mooie zwaan kan worden. Uit internationale studies komt naar voren dat meisjes van 17 in Amerika al 250000 aan schoonheid gerelateerde beelden hebben gezien. Dat is nu precies het verschil tussen deze generatie en de vorige. Alle meisjes en vrouwen kennen het mooiste meisje uit de klas, de straat of de familie. De mooiste is van vlees en bloed, met een bepaald karakter. Zij is de mooiste en dat kunnen we verdragen. Maar wie kan er op tegen 250000 beelden van schoonheid, die geluk beloven, een aardige man, roem en rijkdom, geliefd zijn? Alles wat niet aan dit abnormale, dunne lichaam voldoet, kunnen wij laten wegzuigen, opvullen, spuiten of snijden, zo wordt ons voorgehouden. Zelfvertrouwen is te koop, zeggen cosmetische klinieken en ze tonen ons foto's van voor en na de ingreep, waarbij de verschillen maximaal worden opgerekt. Deze koppeling van schoonheid en zelfvertrouwen is een veel voorkomende verkooptruc in reclames voor schoonheidsverzorgende producten en van cosmetische klinieken. Maar er is amper wetenschappelijk onderzoek dat dat verband bevestigt.

De ontevredenheid met het eigen lichaam is nog nooit zo groot geweest, juist onder adolescente meisjes. Meisjes wordt voorgehouden dat hun gewone uiterlijk een uiterlijk vol afwijkingen is. Een buikje, een wipneus worden tot afwijking bestempeld en als we niet uitkijken wordt dat nog werkelijkheid ook.

Jonge kinderen bouwen een lichaamsbeeld op aan de hand van ervaringen met anderen. Jonge kinderen zíjn hun lichaam en voelen zich prettig in hun lichaam als er aardig met hen wordt omgegaan.

Meisjes in de puberteit, wier lichamen in korte tijd veranderen, moeten de betekenis van vrouwelijkheid invullen. Zij doen dit vooral met elkaar en zijn in die zin elkaars spiegel.

Het 'wie ben ik' draait op deze leeftijd vooral om de vraag: wie ben ik als vrouw, ben ik seksueel aantrekkelijk? Wonen in een lichaam dat nog niet van jou is omdat het zo snel verandert, met borsten waar jongens en mannen naar loeren, geplaagd worden door stemmingswisselingen en sterker wordende seksuele gevoelens en met het vermogen om over jezelf na te denken, maakt meisjes van deze leeftijd extra ontvankelijk voor mediaboodschappen wat het betekent om vrouw te zijn en hoe een vrouw eruit hoort te zien. De ervaring van een lichaam te hébben krijgt de overhand over een lichaam te zíjn.

Het lichaamsbeeld loopt altijd achter de feiten aan. Het meisje in verandering ziet zichzelf vanuit haar ideaalbeeld en let vooral op datgene wat er niet is. Zij neemt zichzelf niet zozeer als een geheel waar, maar zij beoordeelt zichzelf. Open kijken, zonder te oordelen is moeilijk en juist meisjes in die leeftijd waarbij dit abstraheren net ontwikkeld is, kijken eindeloos in de spiegel. Ze kijken angstvallig naar alles wat volgens het ideaal niet deugt en ze kijken met de ogen van anderen naar zichzelf. De angst om buiten de groep te vallen, is bijzonder groot. Ze kunnen nog niet zoveel anders omdat hun identiteit in deze periode verder opgebouwd wordt door het contact met anderen.

Maar als het meisje het geluk heeft gehad dat haar eerdere spiegels (moeder, vader, vriendjes, zusjes en broertjes) haar liefdevol weerkaatst hebben, dan kunnen zij de valse taal en de lege spiegels van de massamedia langzamerhand ontmaskeren en kunnen ze moedig een eigen pad van vrouwelijkheid gaan.

Uit onderzoek blijkt dat jongens en mannen helemaal niet zo gecharmeerd zijn van dunne vrouwen. Zij kiezen als hun ideale vrouw een wat voller figuur. Dus alle meisjes en vrouwen die om die reden lijnen, kunnen daar nu mee ophouden. Schoonheid aan de buitenkant heeft vooral invloed in de eerste seconden van de ontmoeting, maar bij langdurig contact zijn persoonlijkheidskenmerken doorslaggevend.

Deel dit artikel