Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Geen vervolging van arts voor actieve euthanasie op ongeneeslijk zieke vrouw

Home

ASSEN (ANP) - Justitie in Assen zal geen vervolging instellen tegen de arts A. Postma uit het Friese Noordwolde, die in 1993 actieve euthanasie verrichtte op een ongeneeslijk zieke vrouw uit Rolde. De 65-jarige Marie van Noord ging destijds in hongerstaking nadat haar behandelend huisarts en specialisten weigerden haar verzoek tot levensbeëindiging in te willigen. Uiteindelijk wilde Postma dat wel.

De vrouw leed aan een ongeneeslijke vorm van darm- en maagkanker met uitzaaiingen naar beide longen. Zij had ook hartklachten en was nagenoeg blind. Twee weken nadat zij met het innemen van voedsel en medicijnen was gestopt werd vertrouwensarts A. Postma van de Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie (NVVE) bereid gevonden de vrouw een zachte dood te laten sterven.

De opmerkelijke actie van de vrouw, die gesteund werd door haar kinderen, leverde destijds een lawine aan publiciteit op. Al eerder had justitie in Assen het college van procureurs-generaal voorgesteld geen vervolging tegen Postma in te stellen. In opdracht van minister van justitie Hirsch Ballin werd echter alsnog een gerechtelijk vooronderzoek geopend. Dat werd pas onlangs afgesloten.

Volgens de Asser officier van justitie R. van der Velde blijkt daaruit dat Postma - erelid van de NVVE - zich terecht kan beroepen op het voor dit delict vereiste juridische begrip noodtoestand. Drie hoogleraren die door Justitie om hun visie was gevraagd, kwamen onafhankelijk van elkaar tot dat oordeel, zegt Van der Velde.

Ook het oordeel van de Hoge Raad in de zaak-Chabot is van invloed geweest op de beslissing de zaak te seponeren. De psychiater Chabot hielp destijds een ernstig depressieve vrouw op haar verzoek uit haar lijden. In die zaak oordeelde de Hoge Raad dat er sprake was van een ondraaglijk lijden en een uitzichtloze situatie.

Dr. Postma wil pas reageren op de beslissing na overleg met zijn advocaat, die momenteel met vakantie is. De huisarts van de patiënte, J. Drijftholt, die destijds weigerde op haar verzoek in te gaan, vindt het jammer dat door dit besluit van Justitie het handelen van zijn collega nu niet door de rechter wordt getoetst. “Mijn standpunt van toen onderschrijf ik nog steeds. Mijn collega's in het dorp en vier of vijf specialisten die de vrouw behandelden deelden allen dezelfde mening. Als justitie nu oordeelt dat het toch zorgvuldig is dat een wildvreemde arts de handeling vervolgens wel uitvoert, dan is kennelijk het begrip zorgvuldig handelen nu opgerekt. Of dat goed is of niet moeten anderen maar beoordelen. Ik ben geen principieel tegenstander van euthanasie, maar ik kon het in dit geval niet verantwoorden en zal dat in eenzelfde situatie nog altijd niet kunnen.”

Deel dit artikel