Geen vader voor niet-erkend kind

home

DEN HAAG (ANP) - Een niet-erkend kind, geboren uit een kortstondige relatie, heeft niet als vanzelfsprekend het recht zijn vader te leren kennen als die dat niet wil. Wel heeft het kind het recht de naam van de vader te vernemen.

Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt hiermee een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Een vrouw had daar een omgangsregeling voor haar tienjarige zoontje Jeroen met zijn vader geëist. Het kind wilde dat graag. De vader is een man met wie ze nog geen vier maanden een verhouding had en die het kind niet heeft erkend. De rechtbank verklaarde haar niet ontvankelijk in haar eis, onder meer omdat er nooit sprake is geweest van 'gezinsleven'. Verder stond niet vast dat de gedagvaarde man de echte vader is van Jeroen.

De vrouw ging in beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Dat nam zonder meer aan dat de man de vader was en oordeelde bovendien dat er slechts door het biologische vaderschap wel degelijk sprake was een 'soort gezinsleven' waaraan de jongen rechten kan ontlenen. Als het voor zo'n kind wenselijk is dat hij 'enig contact' heeft met zijn vader, dan kan de man zich 'naar maatstaven van maatschappelijke betamelijkheid' niet aan elke verantwoordelijkheid onttrekken, aldus het hof. Maar het recht van Jeroen zou moeten wijken voor de rechten en vrijheden van de man 'als die zwaarder wegen'. Daarom moest de Raad voor de kinderbescherming de kwestie maar eens onderzoeken, vond het hof.

De Hoge Raad heeft die uitspraak nu vernietigd en die van de rechtbank bekrachtigd, waarmee de vrouw opnieuw niet-ontvankelijk is verklaard. Het hof heeft volgens de Hoge Raad een verkeerde opvatting van het begrip 'gezinsleven'. Daar is meer voor nodig dan slechts een biologische band.

Goed dat de Hoge Raad de 'rare stap' van het hof, als het gaat om de definitie van 'gezinsleven' heeft rechtgezet, vindt het Clara Wichmann Instituut desgevraagd. Maar wel uitzonderlijk dat de moeder niet-ontvankelijk is verklaard. Daarmee is haar een rechtsingang ontnomen om, als vertegenwoordiger van haar zoon, een omgangsregeling met zijn vader te eisen. De vraag of die eis in het belang van het kind was, is daardoor niet aan de orde geweest.

Jeroen heeft wel het recht de naam van zijn vader te vernemen, aldus de Hoge Raad. Dat wordt ontleend aan het internationale verdrag voor de rechten van het kind. Daarin staat dat een kind voor zover mogelijk het recht heeft zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Volgens de Hoge Raad mag hieruit niet worden opgemaakt dat een niet erkend-kind het recht heeft persoonlijk contact af te dwingen.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie