Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Geen uitzondering voor Cohen

Home

De afgelopen kwarteeuw is het sporadisch gebeurd dat een minister of staatssecretaris midden in zijn ambtstermijn aftrad vanwege de benoeming op een andere hoge functie, internationaal of nationaal. Onder de kabinetten-Kok kwam het nog helemaal niet voor, maar mocht het kabinet vrijdag besluiten staatssecretaris van justitie Cohen bij de kroon voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Amsterdam, dan bevlekt het in dit opzicht zijn zuivere staatsrechtelijke blazoen en schept het bovendien een nieuw precedent.

Premier Kok zei gisteren in de Kamer al, dat niet alleen hoge internationale posten een inbreuk rechtvaardigen op de hoofdregel dat bewindslieden voor de volle ambtstermijn worden benoemd. Ook een hoge functie in eigen land kan volgens hem tot de uitzonderingen behoren. In de afgelopen decennia is het één keer, in 1980, voorgekomen dat een minister, de christen-democraat Willem Scholten, tussentijds (als bewindsman van defensie) aftrad om vice-voorzitter van de Raad van State te worden. Dat is een van de hoogste functies in ons bestel, maar nochtans maakte toen PvdA-fractieleider Den Uyl tegen deze overstap ernstig bezwaar. Hij legde de grens bij internationale functies. Het kabinet-Kok zou de hoofdregel oprekken, als het ook het burgemeesterschap van Amsterdam tot de aanvaardbare uitzonderingen zou rekenen. Het hek lijkt dan van de dam.

Naast dit algemene zijn er ook specifieke bezwaren tegen een voortijdig vertrek van Cohen. Het belangrijkste is dat het kabinet met een voordracht van hem opzichtig een persoonlijke voorkeur zou honoreren. Cohen wist bij zijn aantreden als staatssecretaris van justitie twee jaar terug dat Amsterdam in 2001 vrij zou komen. Als hij daarop zijn zinnen had gezet, had hij toen 'nee' moeten zeggen tegen de lastige post van vreemdelingenzaken in het kabinet, zoals hij nu 'nee' had moeten zeggen tegen de kandidatuur voor Amsterdam. Met alle begrip voor de voorkeuren van deze sociaal-democraat, zij mogen in zo'n zaak niet de doorslag geven. Dat schaadt vooral de geloofwaardigheid van de politiek. Het valt in de PvdA-leiding te laken dat zij hieraan kennelijk meewerkt. Zij kan zeggen dat er goede kandidaten zijn om Cohen in Den Haag op te volgen, maar zo zijn er ook goede alternatieven voor Amsterdam.

Deel dit artikel