Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gaat of gaan er miljoenen naar commerciële bureaus?

Home

Ton den Boon

© colourbox
taal

'Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus' kopte Trouw afgelopen zaterdag.

 Het onderwerp van die zin is 'miljoenen aan onderwijsgeld'. De kern is het meervoud 'miljoenen' ('aan geld' is daar een bepaling bij) en je verwacht daarom een persoonsvorm in het meervoud: 'Miljoenen aan onderwijsgeld gaan naar commerciële bureaus'. In vergelijkbare contexten krijgt 'miljoenen aan ...' inderdaad meestal een persoonsvorm in het meervoud. Zo schreef Trouw in februari dat 'miljoenen aan losgeld (...) zijn verbrand' en in januari was sprake van 'miljoenen aan subsidie die opgeslurpt worden door onderzoek'.

Lees verder na de advertentie

Wordt 'miljoenen' gecombineerd met een bepaling als 'aan euro's /dollars', dan is de persoonsvorm nooit problematisch. Een probleem doet zich alleen voor als de bepaling bij miljoenen een enkelvoud (overheidsgeld, losgeld) is. Dan wordt 'miljoenen aan overheidsgeld/subsidie' soms gecombineerd met een persoonsvorm in het enkelvoud. Deze vergissing (want zo wordt het vaak nog gezien) is wel begrijpelijk: 'miljoenen aan geld' is zo vaag dat je deze woordcombinatie haast figuurlijk leest als 'ongelooflijk veel geld' (wat je gemakkelijk opvat als een enkelvoudig begrip).

Miljoen is sowieso een lastig woord. Soms hangt het van de interpretatie af of je een woordgroep als 'een miljoen inwoners' kunt combineren met een persoonsvorm in het enkelvoud (als de nadruk op het aantal ligt: 'Maar liefst een miljoen mensen keek naar de wedstrijd') of een meervoud (als de nadruk op de individuen ligt: 'Een miljoen mensen, zowel mannen als vrouwen, zagen de wedstrijd').

In onze rubriek 'Taal' helderen Peter-Arno Coppen en Ton den Boon grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u op. Eerdere afleveringen: trouw.nl/taal

Deel dit artikel