Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Frisdrankindustrieën ontzien scholen

Home

Van onze redactie economie

Amerikaanse frisdrankproducenten als Coca-Cola en PepsiCo gaande verkoop van dranken met veel suikers op Amerikaanse scholenbeperken. Niks nieuws onder de zon, zegt de Nederlandsefrisdrankindustrie. ,,Wij zijn al veel verder.';

Amerikaanse frisdrankconcerns, die zijn verenigd in deAmerican Beverage Association, lijken te willen voorkomen datbeperkingen via wetgeving worden opgelegd. In de Verenigde Statengaan steeds meer stemmen op om de verkoop van frisdranken opscholen aan te pakken, omdat die zwaarlijvigheid onder kinderenin de hand zou werken. In ten minste zes Amerikaanse staten staatzodoende wetgeving op stapel om de belangen van bedrijven alsCoca-Cola en Pepsi op scholen te beperken.

Amerikaanse frisdrankmakers gaan hun automaten op basisscholenalleen nog vullen met water en vruchtensappen. Op middelbarescholen wordt het aanbod van ongezonde dorstlessers beperkt.Met alle respect, maar in Nederland zijn wij al verder & rdquo;,reageert directeur Jouke Schat van de Vereniging NederlandseFrisdrankindustrie (NFI). Op de Nederlandse basisscholen wordtsinds 1 januari van dit jaar geen frisdrank meer aangebodenvolgens Schat. Leerlingen op middelbare scholen die aan hetnieuwe schooljaar beginnen, treffen een uitgebreider aanbod aan.In de automaten zijn nu ook light-drankjes, water envruchtensappen te vinden.

De maatregelen zijn het gevolg van de gedragscode die de NFIvorig jaar heeft opgesteld. Naast een gevarieerder aanbod heeftde belangenorganisatie nog meer in petto voor scholen. ,,We doenniet meer aan volumegedreven verkoopacties: een gratis drankjebij inlevering van drie doppen is van de baan & rdquo;, zegt directeurSchat. ,,Ook zijn we gestopt met het uitdelen van gratisproducten. Daarbij maken we op scholen geen reclame meer. Op deautomaten worden de fabrikanten niet langer gepromoot; er staannu bijvoorbeeld sportmensen op afgebeeld.';

,,Door deze maatregelen gaan we minder verkopen & rdquo;, erkentSchat. ,,Maar dat is altijd nog beter dan een verkoopverbod vanfrisdranken op scholen. Dat minister Hoogervorst vanvolksgezondheid daar vooralsnog niks voor voelt, vinden wijnatuurlijk een goede zaak. Wetgeving werkt niet, is in Frankrijkgebleken. Schoolkinderen gaan daar gewoon naar de winkel op dehoek.';

Minister Hoogervorst is een voorstander van zelfregulering,bevestigt een woordvoerder van Volksgezondheid. ,,Door wetgevingcreëer je geen enthousiasme bij de niet-overheidpartijen.Daarbij is het de vraag hoe je die wetten moet handhaven.'; Injanuari van dit jaar werd op het ministerie de ConvenantOvergewicht getekend, waarin onder meer delevensmiddelenindustrie en het midden- en kleinbedrijf belovenzelf actie te ondernemen. In september moet een groot actieplanhet licht zien. Maar niet alleen de frisdrankenindustrieontplooit ondertussen verschillende initiatieven. Zo heeft deFederatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie afgelopen junide Reclamecode voor voedingsmiddelen opgesteld. Daarin staatbijvoorbeeld dat kinderidolen geen ongezonde producten meer mogenaanprijzen.

Deel dit artikel