Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

FrieslandCampina doopt veehouders om tot leveranciers groene energie

Home

Joost Morel

Methaangassen uit mest kunnen worden omgezet in elektriciteit. © ANP

FrieslandCampina wil in 2020 duizend melkveehouders helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. Dat zegt topman Roelof Joosten tegen Trouw. De zuivelcoöperatie doet dit om aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen en de CO2-uitstoot van de melkveesector te verlagen.

De zuivelonderneming wil eerst monovergisters bij tweehonderd melkboeren plaatsen. Daarvoor moet meer geld beschikbaar komen voor kleinschalige mestvergisting vanuit een subsidieregeling voor duurzame energievoorziening.

De directeur van FrieslandCampina  verwacht in juni een regeling met minister Kamp (economische zaken) te ondertekenen. Het ministerie bevestigt de gesprekken, waaraan ook Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) meedoet.

Nu al kunnen boeren met een mestvergister aanspraak maken op subsidie. Die krijgen ze per afgeleverde kilowattuur stroom, niet oor de aanschaf van de installatie. En die aanschaf is duur, zegt Hans Huijbers van LTO.

Voor een bedrijf met honderd koeien loopt de prijs van een monovergister op tot 300.000 euro. Hoe groter het bedrijf, hoe duurder de installatie."

Broeikasgassen
Een monovergister werkt alleen op mest. "Op het methaangas in de mest draait een motor en die wekt elektriciteit op", zegt Huijbers. "Groene stroom. Daarnaast verlaagt een monovergister de uitstoot van broeikasgassen. Methaangas is veel schadelijker dan CO2."

FrieslandCampina wil de melkveehouder alle taken en zorgen uit handen nemen, door de financiering te regelen, de monovergister te laten installeren, de administratieve afhandeling te doen en het groot onderhoud te laten uitvoeren. Eigenlijk hoeft de melkveehouder alleen een stukje grond beschikbaar te stellen, zegt Joosten.

"Hij moet een stopcontact hebben en de mest in de monovergister stoppen. Zo makkelijk moet het zijn. Met de opgewekte stroom wordt de boerderij klimaatneutraal.

Vierduizend melkveehouderijen
De stroom die de boer niet nodig heeft, levert hij aan het net. Net als bij het opwekken van windenergie", legt Joosten uit. Op langere termijn zijn er volgens hem vierduizend melkveehouderijen geschikt voor een vergistingsinstallatie. "10 procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina komt van fabrieken. 90 procent vindt plaats op de boerderij."

Het aantal monovergisters in Nederland is nu op twee handen te tellen, concludeert Huijbers. "De discussie erover loopt al jaren en is onderdeel van een groter debat over de schaal van de mestverwerking. Er zijn tien à twintig grote fabrieken in aanbouw."

"Een breed initiatief kan mestvergisting bij de boer een grote impuls geven en de kosten per vergister drukken. De tijd moet leren wat de effectiefste methode is."

Lees verder na de advertentie
10 procent van de CO2-uitstoot van Fries­land­Cam­pi­na komt van fabrieken. 90 procent vindt plaats op de boerderij

Roelof Joosten

Deel dit artikel

10 procent van de CO2-uitstoot van Fries­land­Cam­pi­na komt van fabrieken. 90 procent vindt plaats op de boerderij

Roelof Joosten