Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Frans minst populaire vak

Home

Van onze redactie onderwijs

Frans, Duits en Nederlands zijn de minst populaire vakken op de middelbare school, blijkt uit een enquête onder 35000 scholieren. Die willen later veel geld verdienen.

Zestig procent van de scholieren vindt Frans niet interessant, de helft ziet het nut van de Duitse lessen niet in. Nederlands is volgens een krappe meerderheid wel interessant.

Het populairste vak is Engels: ruim driekwart van de ondervraagde leerlingen vindt het vak interessant. Kort daarop volgen biologie en geschiedenis.

Opvallend is de hoge score van wiskunde: de vierde plek. Exacte vakken worden vaak niet als populair beschouwd.

Natuurkunde scoort laag, maar scheikunde schopt het tot de middenmoot.

De organisatie Qompas voor studiekeuze ondervroeg leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De lage score van Frans en Duits kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat veel scholieren deze vakken al hebben laten vallen.

Voor het vak Nederlands gaat dat excuus niet op. Bovendien is voor Nederlands dit de groep leerlingen die het vak 'heel interessant' vindt, het allerkleinst.

De populairste vervolgstudies onder scholieren zijn de hotelschool en geneeskunde. 'Leraar basisonderwijs' staat hier op de vierde plaats. Dat is een hoopvol gegeven in verband met het verwachte tekort aan leraren.

Het minst populair zijn agrarische beroepen en de sector 'godsdienst'.

Een krappe meerderheid van de scholieren is van plan direct na het eindexamen op kamers te gaan. Zes van de tien scholieren willen later veel geld verdienen.

Deel dit artikel