Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Frankrijk: economische malaise kan sektevorming stimuleren

Home

Robin de Wever

Videostill van opnamen die zijn gemaakt met de verborgen camera tijdens een sessie van de sekte Miracle of Love.

Sektes kunnen baat bij hebben bij angst voor economische en klimatologische malaise. Ze buiten maatschappelijke angsten uit, waarschuwt de sektebestrijder van de Franse overheid.

'We leven in een tijd van talloze crises', meldde Georges Fenech deze week tijdens een spreekbeurt in Australië. 'Of die crises nu financieel, klimatologisch of medisch van aard zijn, goeroes zien er kansen in.'

Volgens Fenech hebben veel Angelsaksische landen een terughoudende en tolerante houding jegens religies. Die houding kan gevaarlijk zijn, want alle godsdienstige groepen kunnen zich ontwikkelen tot sektes. 'We kunnen dit probleem niet overlaten aan private spelers. Daarvoor is het te serieus en te complex.'
Zijn gouvernementele onderzoeksinstituut doet onderzoek naar sektes en helpt bij de bestrijding. Het zou al sektarische groepen ontdekt hebben in de Franse katholieke kerk.

Meldpunt
In Nederland gaan er stemmen op voor een meldpunt. Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks vroegen minister Opstelten eerder dit jaar om werk te maken van sektebestrijding.

De SP wil dat er een waakhond komt die sektes 'op de huid gaat zitten', potentiële slachtoffers waarschuwt en eventueel aangifte doet bij het Openbaar Ministerie. D66 wijst erop dat het laatste onderzoek uit 1980 stamt en gedateerd moet zijn.

Deel dit artikel