EU-voorzitter neemt afstand van VN-vluchtelingenverdrag

home

DEN HAAG (ANP) - Oostenrijk wil af van het recht van iedere asielzoeker op een individuele behandeling van zijn asielverzoek. In een nota die naar alle lidstaten van de Europese Unie is gestuurd, neemt het land afstand van het VN-vluchtelingenverdrag.

Dat verdrag geeft alle mensen die worden vervolgd wegens ras, geloof of politieke denkbeelden het recht om asiel te vragen. Het individueel asielrecht moet worden vervangen door een “politiek aanbod” van het ontvangende land om bescherming te verlenen. Zo kunnen de lidstaten volgens Oostenrijk plotselinge, grote vluchtelingenstromen beter ondervangen.

Oostenrijk, de huidige voorzitter van de EU, vindt dat een aanscherping van het Europese asielbeleid nodig is. In een zogenoemd discussiestuk zegt Oostenrijk dat ook moet worden nagedacht over de invoering van quota voor het aantal vluchtelingen dat een land binnen mag.

Nederland zal het voorstel van de EU-voorzitter zeer waarschijnlijk niet steunen. Wijzigen van het Vluchtelingenverdrag gaat volgens staatssecretaris Cohen van Justitie erg ver. Wel vindt hij het “een goede zaak” dat Oostenrijk de discussie over de migratieproblematiek aanzwengelt.

Het CDA en de PvdA voelen er niets voor het individuele asielrecht af te schaffen. CDA-Kamerlid Verhagen: “Ik zou het een bijzonder kwalijke zaak vinden als mensen die werkelijk onze opvang en bescherming nodig hebben buiten de boot vallen.”

Een quotering op Europees niveau vindt het CDA bespreekbaar “als er tenminste een eerlijke verdeling over de lidstaten komt”. Tegen nationale quotering heeft Verhagen grote bezwaren. EU-lidstaten zouden volgens hem dan de mogelijkheid krijgen om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie