Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

EU Hof: strenge regels voor álle vormen van gewasmanipulatie

Home

redactie

Een medewerker van Monsanto doet onderzoek naar een koolzaadplantje. © REUTERS

Alle gewassen waarvan telers het DNA veranderen moeten in principe voldoen aan de strenge regels die gelden voor genetische manipulatie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald na een klacht van een boerenorganisatie in Frankrijk.

Milieuorganisaties zijn blij met de uitspraak. De Brusselse lobby-waakhond Corporate Europe Observatory noemt het Luxemburgse oordeel ‘een zege voor consumenten, boeren en het milieu’. HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector, noemt de  uitspraak is 'een klap in het gezicht voor de wereldwijd toonaangevende Nederlandse plantenveredelaars'.

Lees verder na de advertentie

Het gaat in de zaak om een nieuwe techniek, waarbij telers zaden ontwikkelen die bestand zijn tegen ziekten of zaden die extreem veel vruchten kunnen leveren. Daarbij gebruiken ze geen vreemd DNA zoals bij genetische modificatie, maar ze veranderen het bestaande genenpakket van de plant.

Voorzorgprincipe 

Er is onder boeren, consumenten- en milieugroepen zorg over de nieuwe techniek. De Franse klagers vinden dat de aangepaste zaden, net als traditioneel 'genmais', mogelijk een gevaar opleveren voor mens, dier en milieu en daarom aan strenge eisen moeten worden gebonden.

Het Europees hof oordeelt dat er risico’s denkbaar zijn en dat daarom het voorzorgprincipe geldt: de bewerkingsmethode moet op de etiketten en productlabels staan en de risico's voor gezondheid en milieu moeten in kaart zijn gebracht.

Greenpeace

De rechters in Luxemburg vinden wel dat technieken die al langer worden gebruikt en bewezen veilig zijn gebleken wel in EU-lidstaten nog mogen worden toegepast. Maar het staat ieder land vrij om ook in die gevallen wél strengere regels te hanteren.

Grote chemiebedrijven als DowDupont, BASF en Bayer/Monsanto hebben patenten aangevraagd voor de omstreden techniek en voor het manipuleren van planten. Vanwege die patenten voeren zij een lobby voor het afzwakken van de regels voor genetische modificatie. In Zweden, Finland, België en het Verenigd Koninkrijk is aan bedrijven al toestemming gegeven voor veldproeven met maïs. Volgens Greenpeace zijn die proefvelden illegaal. 

Deel dit artikel