Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Er wordt heel wat ontzorgd in Nederland

Home

Dat je aan je klanten wilt verdienen, is geen slimme reclameboodschap. Je kunt maar beter zeggen dat je ze van sores wilt ontlasten oftewel dat je ze wilt ontzorgen. Het gebruik van dit nieuwe werkwoord lijkt zich als een olievlek te hebben uitgebreid. Een makelaar belooft zijn cliënten te ontzorgen door bij verhuizing de tuin op te ruimen. Ziekenhuizen willen cardiologen ontzorgen met allied professionals die hun taak verlichten. Voor redactioneel ontzorgen kun je terecht bij een firma die je schrijfsels from scratch onder handen neemt. Een horecabedrijf doet zelfs aan culinair ontzorgen, met onder andere walking dinners.

Al dit gebruik strookt met de definitie van (iemand) ontzorgen die al in één woordenboek te vinden is: de zorgen (van iemand) wegnemen. Iets ouder is vermoedelijk een andere betekenis. Op de markt van welzijn en geluk is ontzorgen gangbaar in de zin van 'de rol van professionele zorgverleners verminderen'. Zo pleitte de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling er vorig jaar voor 'opvoedproblemen in kwetsbare gezinnen te ontzorgen' door meer 'inzet van de pedagogische civil society'. Het Nederengelse koeterwaals verwees vermoedelijk naar de naaste omgeving van die gezinnen.

Ontzorgen biedt nog ruimte voor een derde toepassing. Zo kun je zeggen dat het kabinet Nederland ontzorgt door de thuiszorg deels weg te bezuinigen.

Merkwaardig genoeg is dit gebruik in overheidskring nog ongewoon, hoewel ontzorgen hier een verleidelijk eufemisme zou zijn voor 'de verzorgingsstaat afbreken'.

Deel dit artikel