Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

ephimenco / Lastercampagne

Home

Sylvain Ephimenco

Vanzelfsprekend is Jaap Hamburger (samen met Martin Siepermann, gisteren in Podium) vrij om oud-premier Dries van Agt tot ’de heraut van verandering’ te kronen als het om de Palestijnse kwestie gaat.

Maar het zou de vice-voorzitter van Een Ander Joods Geluid sieren om zijn paranoïde neigingen en zijn slachtofferisme enigszins te temperen als er kritiek op zijn held wordt geuit. Dat Hamburger mijn stuk van 14 juni als ’een zoveelste voorbeeld van een lastercampagne’ betitelt, is niets anders dan een projectie van zijn eigen attitude. Hamburger kan beter zijn insinuaties over mijn onafhankelijkheid zo snel mogelijk terugnemen en zich even rap over zijn eigen rol gaan bezinnen. Ik voer geen campagne, ben niet in contact met eventueel gelijkgestemden, zit in geen enkel netwerk, comité of organisatie. Anders dus dan Jaap Hamburger die zich steeds meer als opperlobbyist voor het anti-Israël-conglomeraat manifesteert. Maar ik zie niet waarom ik, na mijn kritiek op de desastreuze politiek van de Joodse staat in de bezette gebieden en Libanon, over de tunnelvisie van Dries van Agt zou moeten zwijgen. Was Hamburger maar in zijn stuk op de punten ingegaan die ik in mijn column over een gefingeerde Hamas-couppleger behandelde. Die betroffen allereerst de schuldige meegaandheid van Van Agt met de Hamas-terroristen aan wie hij de status van ’vrijheidsstrijders’ heeft geschonken. Ook de opmerking van de oud-premier over de Israëlische bezetting die hij expliciet met die van de nazi’s in Nederland (meer dan 100.000 joden vermoord) associeerde, blijft in het stuk van Hamburger onbesproken. Anders dan Hamburger stelt in zijn poging de door hem verzonnen ’lastercampagne’ in kaart te brengen, ontken ik de ’transformatie’ van Van Agt niet. Ik verafschuw alleen zijn eenzijdigheid in deze kwestie evenals zijn fanatisme. Deze laatste kwalificatie komt overigens uit de mond van tal van kennissen van de oud-premier die NRC Handelsblad op 21 mei in een paginagroot stuk ondervroeg. Ik raad Hamburger aan ook dit artikel te gaan lezen vóór dat hij de volgende keer gaat schrijven dat zijn idool ’een genuanceerd pleidooi’ houdt. Ik weet dat het probleem van de Palestijnen en hun onderdrukking door de staat Israël, het hoofd van intelligente mensen op hol kan doen slaan. Ik heb zelfs enig begrip voor hun ongecontroleerde woede bij het zien van zoveel onrecht. Maar vereenzelviging met een ’cause juste’ mag geen vrijbrief zijn om je ogen te sluiten voor de duistere kant van De Goede Zaak. Nee, Hamas-bandieten zijn niet alleen het product van de bezetting en de sociale en economische achterstelling die Palestijnen ondergaan. Deze islamo-fascistische organisatie maakt deel van een opbloeiende grotere beweging die overal in het Midden-Oosten wortel schiet. Wie zijn ogen hiervoor sluit zal straks de rekening gepresenteerd krijgen. Door mensen als bijvoorbeeld Hamas-leider Mahmoed Zahar die onlangs verklaarde (Trouw 15 juni): ’De mars van het verzet zal voortduren tot de islamitische vlag wappert, niet alleen over de minaretten van Jeruzalem, maar over de gehele wereld.’

Deel dit artikel