Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Eerste strafonderzoek naar euthanasie

Home

Alwin Kuiken en Edwin Kreulen

In de wilsverklaring van de vrouw stond dat ze euthanasie wilde, 'wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht'. © ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een onderzoek instellen naar een mogelijk strafbare euthanasie. Sinds de euthanasiewet in 2002 in werking trad, is dat in Nederland nog niet eerder gebeurd. Het gaat om een euthanasie van vorig jaar op een 74-jarige, ernstig dementerende en wilsonbekwame vrouw in een verpleeghuis.

De uitvoering van de euthanasie verliep op dramatische wijze, zo blijkt uit het oordeel ‘onzorgvuldig’ dat de Regionale Toetsingscommissie (RTE) begin dit jaar op hun website plaatsten.

Lees verder na de advertentie

Bij de vrouw was de dementie zo vergevorderd dat haar man de zorg niet meer aankon en ze naar een verpleeghuis moest. Vooraf had ze aangegeven absoluut niet naar een 'huis voor demente bejaarden' te willen. Ook stond in haar wilsverklaring dat ze euthanasie wilde, 'wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht'.

De verpleeghuisarts constateerde na een paar weken dat de vrouw ondraaglijk leed en dat zij weliswaar niet meer wilsbekwaam was, maar dat de wilsverklaring euthanasie rechtvaardigde. De toetsingscommissie stelt achteraf dat de wilsverklaring niet duidelijk wees op een weloverwogen wens om euthanasie te krijgen na de opname in het verpleeghuis..

Tegen haar huisarts zei de vrouw, voor de opname in het verpleeghuis toen ze nog wilsbekwaam was, wel dat ze dood wilde, 'maar niet nu'.

Terugtrekkende beweging 

Zeven weken na de opname werd de euthanasie uitgevoerd. Om de vrouw rustig te krijgen gaf de verpleeghuisarts haar een eerste dosis slaapmiddel in een kopje koffie. Daarna kreeg ze een tweede dosis ingespoten. Ze leek in slaap te komen, hoewel ze tijdens het inspuiten van het euthanasiemiddel een 'terugtrekkende beweging' maakte. De arts vroeg de familie van de vrouw om haar arm, die omhoog was gekomen, vast te houden. Ze ging door met de procedure.

De toetsingscommissie oordeelde dat de arts 'een grens heeft overschreden' door de eerste dosis slaapmiddel heimelijk te geven - in de koffie. De bewegingen aan het eind hadden de arts moeten doen stoppen. Ook al is het goed mogelijk dat het een puur fysieke reactie was, helemaal zeker is dat niet

Al dan niet vervolgen

De RTE heeft haar oordeel naar het OM gestuurd voor een strafrechtelijke beoordeling . Het College van procureurs-generaal , de landelijke leiding van het OM, is tot de conclusie gekomen dat er ‘dusdanige verdenkingen’ zijn dat de arts strafbaar heeft gehandeld dat er opsporingsonderzoek wordt gelast.

De hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag zal na afronding van dat onderzoek het College inlichten over de bevindingen en advies uitbrengen. Het College van procureurs-generaal neemt vervolgens een besluit over het al dan niet verder vervolgen van de arts. 

Lees ook:
Wanneer gaat onzorgvuldig handelen bij een euthanasie over in strafbaar?
Doodswens vaag, toch euthanasie
Arts wordt nu voor het blok gezet om een weerloos mens te doden
Pas op de plaats bij dementerende 

Deel dit artikel