Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Eerste akkoord over uitzendwerk in bouwsector

Home

Van onze redactie economie

Aan het verbod op uitzendwerk in de bouw komt op 1 januari 1998 een einde. Dat spraken de werknemers en werkgevers vorig jaar af in de Stichting van de arbeid. Maar over de vraag hoe het uitzendwerk dan wel toegelaten kon worden, bleven de partijen het oneens. Ook in de lopende CAO-onderhandelingen voor de bouw vormt het een van de grote struikelblokken.

De gesprekken over uitzendwerk liepen steeds stuk op de vraag of voor de uitzendkrachten de bouw-CAO moest gelden of de veel slechtere uitzend-CAO. De werkgevers wilden het laatste. Ook de vraag of de tijdelijke krachten mee moesten betalen aan de eigen fondsen en regelingen van de sector hield de partijen verdeeld.

In het nu afgesproken experiment is bepaald dat de ervaren werknemers die als uitzendkracht aan de slag gaan wel onder de bouw-CAO vallen, de nieuwelingen vallen tijdelijk onder de uitzend-CAO. Het uitzendbureau zal de bedrijfsregelingen moeten afdragen.

Het experiment begint 1 mei en zal een jaar duren. In die periode blijft officieel het uitzendverbod van kracht. Als de resultaten goed uitpakken, zal de regeling blijvend worden, spraken werkgevers en werknemers af. De partijen gaan onderhandelen met enkele uitzendbureaus. Eerder kondigde het Sociaal fonds bouwnijverheid een eigen uitzendbureau voor de bouw aan. Dat moet de koppelbazen op afstand houden als eenmaal het uitzendverbod opgeheven is.

Woordvoerder J. Slok van de Hout- en bouwbond CNV is zeer tevreden met het experiment. “We hebben overeind weten te houden dat de eigen CAO blijft gelden. We waren niet tegen flexibiliteit, maar voor flexibiliteit met zekerheid en dat is nu gegarandeerd.”

Volgens hem zou het akkoord over het experiment “een doorbraak” kunnen betekenen voor de hele bouwsector en de lopende CAO-onderhandelingen. “Op deze voorwaarden kan er wat ons betreft een experiment voor de hele bouwnijverheid komen.” Donderdag wordt de laatste onderhandelingsronde voor die CAO gehouden. Flexibilisering en de loonsverhoging zijn daarbij de grote twistpunten. In 1995 mondden de onderhandelingen uit in stakingen.

Deel dit artikel