Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Eerherstel Van Baalen ondanks twijfel

Home

TEUN LAGAS

DEN HAAG - Hoewel het partijbestuur van de VVD 'met vreugde' volledig eerherstel geeft aan oud-campagneleider Hans van Baalen, is de commissie-van-drie, die zijn vermeende rechts-extremistische sympathieën onderzocht, op een belangrijk punt bevangen door twijfel.

Het gaat om de beschuldiging dat Van Baalen in 1977 als middelbaar scholier een adhesiebrief zou hebben geschreven aan leider Joop Glimmerveen van de racistische Nederlandse Volksunie.

De drie leden van de Raad van state - Polak, Kosto en Vis - geven in hun eindrapport toe, dat ze voor een dilemma zijn blijven staan. Zij konden niet keihard aantonen dat Van Baalen die brief niet heeft geschreven, zoals hij steeds heeft volgehouden.

De dit voorjaar gevallen en nu gerehabiliteerde VVD'er wordt gesteund door het handschrift- en tekstonderzoek van schriftdeskundige Schneider. Zij stelde vast dat de handtekening onder het stuk niet die van de zestienjarige Van Baalen is, en dat het taalgebruik evenmin lijkt op wat hij destijds produceerde. “Het valt ten zeerste te betwijfelen of de betwiste brief geproduceerd is door J. C. van Baalen”, concludeert zij.

Maar het Gerechtelijke Laboratorium in Rijswijk laat van die conclusie van oud-medewerkster Schneider niet veel heel. De experts van het laboratorium konden ook niet klip en klaar bewijzen dat de ondertekening wél werd gezet door Van Baalen. Zij voegen daar echter aan toe dat een zestienjarige nu eenmaal vaak nog zoekende is naar een definitieve vorm van handtekening. Vergelijken was dus moeilijk, bij gebrek aan andere getekende brieven van de scholier.

Harder voor Van Baalen was de slotsom van de taalkundig analist uit Rijswijk. Deze deskundige stelde vast dat op grond van typische fouten en woordkeuze (schrijver-typerende kenmerken) wel degelijk de stelling kan worden verdedigd dat de brief aan Glimmerveen is geschreven door Van Baalen.

Geplaagd door deze twee tegenstrijdigde rapporten van schriftexperts durfde de commissie-van-drie blijkbaar niet de zware beschuldiging te uiten, dat de Glimmerveen-brief ooit uit de koker kwam van de scholier, die later als VVD-politicus zijn carrière dreigde mis te lopen. “Er is twijfel blijven bestaan”, concluderen Polak, Kosto en Vis daarom over de herkomst van de adhesiebetuiging.

Dat VVD-partijvoorzitter Hoekzema toch zo ruimhartig is geweest om Hans van Baalen eerherstel te geven en hem na zeven maanden verbanning weer welkom te heten in de politiek, heeft waarschijnlijk te maken met het ontzenuwen van allerlei andere geruchten over rechts-extremistisch gedrag.

Pro Patria

Van het beeld dat Hans van Baalen in zijn studietijd als voorzitter van de studentenweerbaarheids-vereniging Pro Patria druk marcherend in uniform door de straten van Leiden trok, nadat hij het Horst Wessellied had staan brullen aan de voet een flatgebouw, blijft weinig over in het rapport. Polak, Kosto en Vis stelden vast dat die verhalen over de racist Van Baalen op vage roddels zijn gebaseerd. Het oude incident met het Horst Wessellied (Die Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen) dat al dan niet terecht aan Pro Patria is toegeschreven, vond bijvoorbeeld plaats toen Van Baalen nog niet in Leiden studeerde.

Het was de vermeende brief aan Glimmerveen die Van Baalen dit voorjaar vlak voor de Tweede-Kamerverkiezingen tot terugtreden dwong. Dat was de druppel, want de brief dook op nadat een aantal media al verhalen had gepubliceerd

over 's mans brallerige rechts-extremistische gedrag in Leiden. Maar de commissie-van-drie stelt vast dat die verwijten 'niet gegrond zijn gebleken'. Hoekzema verwees dan ook grif naar de context van het complete onderzoeksrapport, toen hij over de twijfels van de schriftdeskundigen heen stapte.

Van Baalen zelf was gisteren onbereikbaar. Hij zou snel op vakantie zijn gegaan. In de verweerstukken die hij aan de commissie-van-drie stuurde, vraagt hij zich onder meer af wie de brief aan Glimmerveen dan wél kan hebben geschreven. Hij houdt het maar op een vernuftige grap van mede-scholieren, die hem destijds in een kwaad daglicht wilden stellen.

Dat de brief en de geruchten uit Leiden juist in de afgelopen campagnetijd opdoken, was volgens Van Baalen geen toeval. “Hiermee kon het uitdragen van de VVD-standpunten over criminaliteitsbestrijding, Nederlands belang in de Europese Unie en asielproblematiek verdacht worden gemaakt.”

Hij beklaagde zich bij de onderzoekscommissie over een 'media-hype', waarin hij zich niet kon verweren. “Dat leidde tot een gevoel van grote machteloosheid. Ik wist dat ik tegen windmolens moest strijden”, beschrijft hij de periode vlak voor zijn aftreden als campagneleider.

Deel dit artikel