Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een partij kiezen op basis van het stemgedrag in de Kamer

Home

Marco Visser

Een manier om de roze wolken van een verkiezingsprogramma te toetsen aan de Haagse realiteit van stemmen over moties. Dat is de gedachte achter Partijgedrag.nl.

Inderdaad, weer een stem- of kieswijzer waarvan er deze zomer al zoveel zijn verschenen. Maar omdat Partijgedrag zich baseert op het stemmen over moties, kan de site ook worden gebruikt voor een analyse van de dagelijkse Haagse praktijk.

Neem GroenLinks. Vanuit haar electoraat krijgt de partij van Jolanda Sap nog wel eens het verwijt te veel met de SP mee te stemmen. Hoe anders was dat onder haar voorgangster Femke Halsema, verzucht de vrijzinnige hoek van GL. Zij zocht meer de samenwerking met het progressieve D66. Een vergelijking is helaas niet te maken omdat de moties op Partijgedrag niet verder teruggaan dan 23 september 2010.

Wel is te zien dat GroenLinks en de socialisten in 80 procent van de gevallen hetzelfde stemgedrag vertonen. Dat is meer dan de 79 procent van D66, maar minder dan de 85 procent van de PvdA en de 86 procent van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren ligt op haar beurt weer niet lekker bij het CDA. De christendemocraten stemmen het meest mee met de voormalige coalitiepartner VVD, gedoger PVV en onofficiële gedoger SGP.

De SP betitelen als PVV-light lijkt ook niet geheel te rechtvaardigen als je alleen naar het stemgedrag over moties kijkt. Alleen de VVD vertoont minder overeenkomsten dan de partij van Geert Wilders.

Ook interessant is het de moties per onderwerp te bekijken. CDA-leider Sybrand Buma wil geen langstudeerboete, maar hoe stemde zijn partij vorig jaar ook alweer over een motie voor nader onderzoek naar die boete?

Deel dit artikel